Kontakt-policajci Policijske postaje Mali Lošinj s ispostavom Cres

Kontakt-policajac – Nikola Pranjić

Telefon i faks: 051/571 207

I. kontakt-područje – grad Cres

Kontakt-policajac - radno mjesto upražnjeno

Telefon: 051/439 450
Faks: 051/439 420

II. kontakt-područje – grad Mali Lošinj

Kontakt-policajac – Dalibor Blažević

Telefon: 051/571-207
Faks: 051/439 420


III. kontakt-područje – mjesta Punta Križa – Artatore – Nerezine

Kontakt-policajac – radno mjesto upražnjeno

Telefon: 051/439 450
Faks: 051/439 420

IV. kontakt-područje – općina  Veli Lošinj