Kontakt-policajci Policijske postaje Mali Lošinj s ispostavom Cres

Kontakt-policajac – Nikola Pranjić

Telefon i faks: 051/571 207

I. kontakt-područje – grad Cres

Kontakt-policajac - Dalibor Blažević

Telefon: 051/439 450
 

II. kontakt-područje – grad Mali Lošinj