Kontakt


POLICIJSKA UPRAVA PRIMORSKO-GORANSKA
Žrtava fašizma 3
Telefon: +385 51 430 333
E-mail: primorsko-goranska@policija.hr

URED NAČELNIKA POLICIJSKE UPRAVE

Načelnik  Policijske uprave primorsko-goranske-Tomislav Dizdar

Telefon: 051/430-333, fax: 051/ 430-764, e-mail:primorsko-goranska@policija.hr


Odnosi s javnošću

 
Ankica Kolić - voditeljica Odjela za izvještajnu analitiku i odnose s javnošću, e-mail: akolic@mup.hr
 
Svemirka Miočić - policijska službenica za odnose s javnošću, e-mail: smiocic@mup.hr
 
Tel.: 051/430-535, 051/430-584, 051/430-557 
Faks: 051/430 580 
 

Kontakt telefoni Sektora za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove