Kontakt


URED NAČELNIKA POLICIJSKE UPRAVE

Načelnik  Policijske uprave primorsko-goranske-Tomislav Dizdar

telefon: 051/430-131, fax: 051/ 430-764, e-mail:primorsko-goranska@policija.hr


Odnosi s javnošću
 
Mirjana Kulaš - voditeljica Odjela za izvještajnu analitiku i odnose s javnošću, e-mail: mkulas@mup.hr
 
Ankica Kolić - policijska službenica za odnose s javnošću, e-mail: akolic@mup.hr
 
Svemirka Miočić - policijska službenica za odnose s javnošću, e-mail: smiocic@mup.hr
 
Tel.: 051/430-535, 051/430-584, 051/430-557 
Faks: 051/430 580 
 

Kontakt telefoni Sektora upravnih i inspekcijskih poslova