Kontakt-policajci Policijske postaje Krk

Kontakt-policajac – nije popunjeno

Telefon: 051/439 239
Faks: 051/439 210
 

I. kontakt-područje – grad Krk
 

Kontakt-policajac – nije popunjeno

Telefon: 051/439 239
Faks: 051/439 210

II. kontakt-područje – općina Punat

Kontakt-policajac – nije popunjeno

Telefon: 051/439 239
Faks: 051/439 210

III. kontakt-područje – općina Baška 

Kontakt-policajac – nije popunjeno

​Telefon: 051/439 239
Faks: 051/439 210

IV. kontakt-područje – općina Vrbnik
 

Kontakt policajac – Mario Stanić

Telefon: 051/439 239
Faks: 051/439 210

V. kontakt područje – općina Malinska – Dubašnica

Kontakt policajac – Branko Marinić

Telefon: 051/439 239
Faks: 051/439 210

VI. kontakt područje - općina Omišalj 

Kontakt policajac – nije popunjeno

Telefon: 051/439 239
Faks: 051/439 210

VII. kontakt područje – općina Dobrinj