Kontakt-policajci Policijske postaje Delnice

Kontakt-policajac – Angelika Margeta

Telefon: 051/439 710
Faks: 051/439 720

I. kontakt-područje – Grad Delnice

Kontakt-policajac – Renato Jurković

 
Telefon: 051/439 710
Faks: 051/439 720

II. kontakt-područje – općina Brod Moravice i Skrad
 

Kontakt-policajac – Željko Kordiš

Telefon: 051/439 710
Faks: 051/439 720

III. kontakt-područje – općina Ravna Gora 

Kontakt-policajac – Saša Kolozeti

Telefon: 051/439 710
Faks: 051/439 720

IV. kontakt-područje – općine Mrkopalj, Lokve i Fužine