Kontakt-policajci I. policijske postaje Rijeka

1.Kontakt rajon-nije popunjeno


Telefon: 051/430 619, 335 234

I. kontakt-područje – Obuhvaća područje Gradske tržnice sa pripadajućim ulicama, Demetrova, Zagrebačka, Verdijeva, Riva Boduli, Vatroslava Lisinskog, I. Henckela, Bačvarska, Jedrarska, Veslarska, Matije Gupca, Uljarska, A.Butorca, Ribarska M.Trnine, L. Matačića, I. Zajca, Kazališni park, Venzelova, Gat Karoline Riječke, putnički terminal, Riva do križanja s Trg Republike Hrvatske, dio Trg B. Jelačića.

2. Kontakt rajon-kontakt-policajac – Bojan Žagar

 
​Telefon: 051/430 619, 051/335 234

 

 

II. kontakt-područje –Obuhvaća područje ulica Trg Republike Hrvatske, Fiumara, Scarpina, Adamićeva, Jadranski trg, Korzo, Kruža, Dolac, Frane Kurelca, Frane Supila, Ivana Dežmana, Žrtava Fašizma, Školjić, Vodovodna, Marina Držića, Šime Ljubića, Slogin Kula, Pod Kaštelom, Pod Voltun, Marka Marulića, Sokol Kula, Stara vrata, Užarska, Ivana Grohovca, Pavlinski trg, Poštanski prolaz, Đure Šporera, Trg I. Klobučarića, Agatićeva, A.Colonnella, Trg Grivica, Ante Starčevića.

3. Kontakt rajon- nije popunjeno

Telefon: 051/430 619, 051/335 234

III. kontakt-područje – Obuhvaća područje Bečko pristanište, De Franceschijev gat, Istarsto pristanište, Adamićev gat, Riva do križanja s Trgom 111. Brigade, Trg 111. Brigade, Zananova, Splitska, Zadarska, Trpimirova, Trg Žabica, Krešimirova do križanja s Ul. Beli Kamik, Beli Kamik, Erazma Barčića, Pape I. Pavla II, Ciottina, Kapucinske stube, S. V. Čiće do ul. Pomerio. Kontakt-policajac – nije popunjeno 

4.Kontakt rajon-kontakt policajka – Ivana Majdandžić

Telefon: 051/430 619, 051/335 234

IV. kontakt područje – Obuhvaća područje ulica Pomerio, S. V. Čiče do ul. Pomerio, Studenska, M.Albaharija, Senjskih uskoka, Laginjina, I. Marinkovića, Hauszmanov trg, Finderlove stube, I. Rendića, Omladinska J. Račića, Uspon I.Tomee, S. M. Remsa. Kontakt policajac – nije popunjeno

5.Kontakt rajon – nije popunjeno

Telefon: 051/430 619, 051/335 234

V. kontakt područje – Obuhvaća područje ulica Budimpeštansko pristanište, Orlandov Gat, Krešimirova od Ul. Beli Kamik do Ul. Cambierieva, Trg Kralja Tomislava, Nikole Cara, A. Manzonija, B. Polića, Brajda F. la Guardia, I. Filipovića, Kalafati, V. Cara Emina do križanja s Ul. J. Završnika, R. K. Jeretova, 1. Maja, Z. Petranovića, S .Vidulića, G. Bruna, Fućkovo. 

6.Kontakt rajon-kontakt policajac – Željko Jurković

Telefon: 051/430 619, 051/335 234

VI. kontakt područje – Obuhvaća područje ulica dio Praškog pristaništa, Visinov gat, Krešimirova od križanja s Ul. Cambierieva do br. 52, Cambierieva, Zatvoren prolaz, V. C .Emina do križanja s J. Završnika, J. Završnika, Potok, S. Vončine, Dr. F. Kresnika, Obitelji Duiz, dio Ul. B. Branchetta, dio U. Vukovarske, dio Ul. Uspon I.Tomee i R. Tomšića, Kraška, Velebitska, M. B. Radune. 

7.Kontakt rajon-kontakt policajac-nije popunjeno

Telefon: 051/430 619, 051/335 234

VII. kontakt područje – Obuhvaća područje ulice Osječka do križanja s čvorom Škurinje, desna strana Ul. Rudolfa Tomšića, C. Ilijassicha, Lipa, Antuna Mihića, Mihačeva draga, Porečka, Rastočine, Jelićeva, Lukačićeve stube. 

8.Kontakt rajon-kontakt policajac – nije popunjeno

Telefon: 051/430 619, 335 234

VIII. kontakt područje – Obuhvaća područje ulica Osječka od čvora Škurinje, Škurinjska cesta, Tibljaši do granice s II. policijiskom postajom Rijeka, Škurinjskih boraca, Put lovrakini, I. L. Ribara, Drežnička, Save Vukelića, 22. lipnja, Budicinova, Škurinjskih žrtava, Sadska, Negrijeva, S. J. Bujkove, Milana Rustanbega i 19. udarne divizije.

9.Kontakt rajon-kontakt policajac – Marijo Đogaš

Telefon: 051/430 619, 335 234

IX. kontakt područje – Obuhvaća područje ulica Tizianova, Baštijanova, Kozala, Ukmanove stube, R. Boškovića, F. Prešerna, S. Bačića, B. Milanovića, A. Mamića, Mići Voljak, Volčićev trg, P.Kobeka, Brašćine i dr.. 

10.Kontakt rajon -kontakt policajac - Eduard Ughetti

Telefon: 051/430 619, 335 234

X. kontakt područje –Obuhvaća ulice Kalvarija, Trinajstićeva, Šet. V. Nazora, Lorenzov prolaz, Stari Voljak, Uspon V. Bukovca, Brajšina, M. R. Franelića, V. Novaka, A. Kovačića, O. Valića, Kapitanovo, Kvarnerska, Drenovski put do streljane, Internacionalnih Brigada, Pulac, Žakalj.

11.Kontakt rajon-kontakt policajac – Dalibor Mulc

Telefon: 051/430 619, 335 234

XI. kontakt područje –Obuhvaća područje Donje Drenove, odnosno Ul. Drenovski put do raskrižja sa Ul. Cvijetna, Cvetkov trg, dio ulice Stanka Frankovića, dio ulice Ivana Žorža, ulice Kampanja i Goranska kao i područje Gornje Drenove i dr., te područje Gornje Drenove, odnosno Ul. Kuznminački put, Mugarićka, Put k igralištu, Orešje, Lubanjski uspon, Grohovski put i dr.

12. Kontakt rajon-nije popunjeno


Telefon: 051/430 619, 051/335 234

Obuhvaća dio područja mjesnog odbora Kantrida i naselje Kantrida.
Navedeni rajon obuhvaća područje Istarske ulice, do dječje bolnice Kantrida, Istarsku ulicu do raskrižja sa Liburnijskom, ul. „Podkoludrica“, ul. Portić, ul. Labinska do željezničkog nadvožnjaka i poduzeće RIO, ulice Lošinjska, Lovranska, Brsečka, ul. Pulska, Liburnijsku ulicu do raskrižja sa Istarskom do raskrižja sa ulicom Jože Vlahovića, ulicu Jože Vlahovića do raskrižja sa ulicom Pod Jelšun, ulice Bujska, Vere Bratonje, Pionirska, Creska i Izviđačka

13. Kontakt rajon-kontakt policajac Goran Barić


Telefon: 051/430 619, 051/335 234

Obuhvaća dio područja mjesnog odbora Zamet i naselja Zamet.

Navedeni rajon obuhvaća područje od željezničkog nadvožnjaka i željezničke pruge (južna granica) do Riječke zaobilaznice (sjeverna granica) i to ulice Ante Pilepića, Milutina Bataje, Bože Vidasa do raskrižja sa ul. Ivana Zavidića (zapadna granica), Mirka Jengića do kućnog broja 11, Aveliuna Turka, okretište gradske autobusne linije 2 u ul. Diračje, ul. Braće Bačić, Slavka Tomnašića, Ludvetov breg, Braće Mohorića do raskrižja sa Novom cestom (istočna granice), Mate Sušnja, Berte Jardas, Marijana Vičića, Baredice do Lozičine (istočna granica), Zametska ulica do raskrižja sa Lozičinom, Ćirirla Kosovela, Marijana Stepčića, Petra Jurčića, Braće Fućak, Milana Udovica, Ivana Lenca, Braće Cetina, Bože, Obitelji Sušanj, Braće Monjac, Antuna Draženovića, Lovorkin prolaz, Baredice i Becićeva.

14. Kontakt rajon – Krnjevo-kontakt policajac Luka Ivančić


Telefon: 051/430 619, 051/335 234

Obuhvaća dio područja naselja Krnjevo.

Navedeni rajon obuhvaća područje do Zametske ulice i ul. Ivana Lupisa do Riječke zaobilaznice (sjeverna granica rajona) uključujući Zametsku ulicu do raskrižja sa Lozičinom te ulicom Lozičina i Nova cesta do raskrižja s ul. Braće Mohorić (zapadna granica rajona), ulice Medovićeva, Meštrovićeva, Vidovićeva cesta, Udatnog, Kršinićeva, Venucijeve stube, Simonettijeva, Karasova, Giuseppea Carabina, Antuna Kosića Rika, Antuna Raspora Španca do ul. Antuna Barca i dijela ulice Franje Čandeka do kbr. 32 (do marketa, poslovnice Hrvatske pošte) te ulicu Krnjevo stubištem do raskrižja Zametske i Zvonimirove (istočna granica rajona), ulice Crnčićeva, Hegedušićeva i Ivana Lupisa do Liburnijske (južna granica rajona).

15. kontakt rajon – nije popunjeno

Telefon: 051/430 619, 051/335 234

Obuhvaća dio područja mjesnog odbora Turnić i naselje Turnić.

Navedeni rajon obuhvaća područje ulice Antuna Barca do raskrižja s Vukovarskom (sjeverna granica) i ul. Franje Čandeka do kbr.32, Šibensku, Ivana Matetića Ronjgova i Mirka Čurbega do željezničke pruge (zapadna granica), Zvonimirovu ulicu do raskrižja s ul. Rikarda Benčića i Branka Blečića neuključujući iste (istočna granica), te ulice unutar navedenog područja : Ivana Sušnja, Giuseppea Duella, Remiugia Picovicha, Eugena Kovačića, Cavtatska, Dubrovačka, Stube J. Pančića, Trogirska, Rapska, Krčka, Bračka, Vinka Benca i Turnić.

16. kontakt rajon – kontakt policajka Ankica Mesić

Telefon: 051/430 619, 051/335 234

Obuhvaća dio područja mjesnog odbora Mlaka i naselje Podmurvice.
Navedeni rajon obuhvaća ulicu Milutina Baraća do poduzeća Torpedo te Zvonimirovu od raskrižja s ul. Rikarda Benčića do raskrižja sa Krešimirovom ulicom odnosno od kbr. 2 do kbr. 22, Krešimirovu ulicu do raskrižja s ul. Podpinjol, odnosno do kbr. 54, ul. Podpinjoj do Vukovarske, ul. Franje Čandeka do raskrižja s ul. Branka Blečića kod kbr. 6 i 3, ul. Branka Blečića u cijeloj dužini, ul. Rikarda Benčića te ulice unutar tog područja i to: Luki, Podmurvice, Vitomira Širole Paje, Stube nad Mlake i gradski park Mlaka. odnosno od kbr. 2 do kbr. 22, Krešimirovu ulicu do raskrižja s ul. Podpinjol, odnosno do kbr. 54, ul. Podpinjoj do Vukovarske, ul. Franje Čandeka do raskrižja s ul. Branka Blečića kod kbr. 6 i 3, ul. Branka Blečića u cijeloj dužini, ul. Rikarda Benčića te ulice unutar tog područja i to: Luki, Podmurvice, Vitomira Širole Paje, Stube nad Mlake i gradski park Mlaka.

17.Kontakt rajon-nije popunjeno

Telefon: 051/430 619, 051/335 234

Obuhvaća naselje Banderovo.

Navedeni rajon obuhvaća područje iznad ulice Antuna Barca s trgovačkim centrom „Plodine“, Vukovarsku ulicu od raskrižja s Čepićkom do raskrižja s ul. Podpinjol, ul. Tome Ladislava Salita, Braće Branchetta do kbr. 28 i 23, odnosno do raskrižja s ul. Tome Ladislava Salita, ul. Rudolfa Tomšića u cijeloj dužini, ul. Plase od Rudolfa Tomšića do Čepićke, ul. Čepićka te ulice unutar navedenog područja i to Emilija Randića, Andree Benussija, Stube Marina Getaldića, Marija Šppilera, Vlatke Babić, Bribirska, Franje Mladnića, Delnička, Stube Antona Marčelje Viškovića, Bakarska, Lička, Karlovačka i Ogulinska.

18. Kontakt rajon-kontakt policajac Danijel Žagar


Telefon: 051/430 619, 335 234
 

Obuhvaća dio područja i naselja mjesnog odbora Pehlin i Rujevica.
Navedeni rajon obuhvaća područje Vukovarske ulice do kbr. 93, odnosno do raskrižja sa Čepićkom, područje od Čepićke ulice prema Rujevici neuključujući navedenu ulicu, od ulice Plase prema jugu, ulicu Rujevica od raskrižja sa Vukovarskom do raskrižja sa ul. Maria Genaria kod kbr. 24, cjelokupni prostor poslovno – športskog centra Lovorka, naselje Minakovo, te ulicu Pehlin od kbr. 1 do kbr. 41, odnosno do OŠ Pehlin, uključujući istu, te ulice unutar tog područja: Branimira Markovića, Hahlić, Lužine, Merine, Blažićevo A, B, C, D, ul. Mijivilići
 

19. Kontakt rajon - Viškovo- kontakt policajac Mićo Milanović

Telefon: 051/430 619, 335 234
 

Obuhvaća dio područja općine Viškovo.
Navedeni rajon obuhvaća područje od trgovačkog centra Plodine, odnosno od ul. Marinići kbr. 174 do raskrižja sa ulicom Blažići kod kbr. 38, ulicom Juraši od kbr. 44 do Juraši kbr. 6, ulicu Viškovo u cijeloj dužini do križanja sa ulicom Mladenići, ulicu Vozišće od kbr. 1 do kbr. 38
 

20. Kontakt rajon- kontakt policajac Pavo AntunovićTelefon: 051/430 619, 335 234 
 

Obuhvaća područje naselja Srdoči.
Navedeni rajon obuhvaća područje od raskrižja prometnice Rijeka – Kastav u ul.ici Martinkovac kod kbr. 139a sa ul. Tina Ujevića kod kbr. 1, ulicu Tina Ujevića, Dobriše Cesarića, ul. Ante Modrušana do raskrižja sa ulicom Marije Grbac kod kbr. 62 uključujući crkvu Sveti križ, dio naselja Markovići od kbr. 29 do kbr. 15, odnosno do raskrižja sa ulicom Kurirski pute i ulicom Srdoči, ulicu Srdoči od kbr. 43 do raskrižja sa ul. Vladimira Čerine kod kbr. 32, ulicu Srdoči od kbr. 45 do kbr. 49, Antuna Branka Šimića od kbr. 22 do kbr. 2 odnosno do raskrižja sa ulicom Bačići i Mu7ri8ni, ulicu Bartola Kašića do raskrižja sa ulicom Martinkovac nasuprot kbr. 143/4 te ulicu unutar navedenog područja i to Miroslava Krleže, Dobriše Cesarića, Gustava Krkleca, Mate Lovraka, Ivana Dončevića.

21. Kontakt rajon - nije popunjeno


Telefon: 051/430 619, 335 234
 

Obuhvaća Grad Kastav.

Navedeni rajon obuhvaća područje od ulice Belići kod kbr. 36 do raskrižja s ulicom Kastav te cjelokupnu ulicu Kastav do kbr. 171.
 

Policijski službenici za prevenciju - Mile Baričević i Robert Rožić

Telefon: 051/430-635