Kontakt-policajci II. policijske postaje Rijeka

Kontakt-policajac – Dalibor Matijević

Telefon: 051/439 610,439 639
Fax: 051/439 620

I. kontakt-područje – Pećine – obuhvaća područje: Delte, Brajdica, Strossmayerova, Križanićeva, T. Trg, Ružićeva, F. Brentinija, M. S. Tvrdog, Podhumskih žrtava, R. Šupića, A. K. Miošića, S. Cindrića, F. Račkoga, Šet. 13. divizije, J. P. Kamova ulice Pećine, Spinčićeva te 6 plaža koje se protežu uz obalni pojas od luke Brajdica do brodogradilišta “V. Lenac”

Kontakt-policajac – radno mjesto upražnjeno

Telefon: 051/439 610,439 639
Fax: 051/439 620

II. kontakt-područje – Kostrena – obuhvaća priobalno područje Kostrene počevši od Martinšćice, tj. brodogradilišta “V. Lenac” obalnim pojasom, sve do termoelektrane Urinj kao i INA Rafinerija nafte Urinj, s pripadajućim parkiralištima, lučicama i pripadajućim ulicama Vrh Martinšćice, Vrh Elvira, Put kapetana Suzanića, Kostren. boraca, Ž. Pezelja, J. Šarinića, Šojska, Paveki, D. Medanića, I. Šodića kao i naselja Žurkovo, Žuknica, Šodići, Sv. Lucija, Rožmanići, Plešići, Randići, Šoići, Urinj, Perovići, Doričići, Dujmići, Glavani, Mažeri i Maračići

Kontakt-policajac – Milorad Krnjaić

Kontakt-policajac – Milorad Krnjaić
Telefon: 051/439 610,439 639
Fax: 051/439 620

III. kontakt-područje – Sušak–Bulevard – obuhvaća područje Ulica B. Rakić, Bul. oslobođenja, Derenčinova, Gajeva, Gundulićeva, I. G. Kovačića, Kranjčevićev klanac, Petra Kružića, Prijelaz F. Paravića, Švalbina, Trg Braće Mažuranića, Vidikovac, Vitezićeva, Vrazov prolaz

Kontakt-policajac – Draško Buha

Telefon: 051/439 610, 439 639
Faks: 051/439 620

IV. kontakt-područje – Trsat – obuhvaća područje ulica Bošket, Glavinićeva, Fran. trg. J. Rakovca, P. Zrinskog, S. Krautzeka do vojarne Trsat gdje je presjeca ulica Marohnićeva, Trg V. Bubnja, V. V. Poleta, Radićeva, Linićeva, Šenoina, Vrlije, Vrtlarski put, Put B. Felkera, Strmica, Rose Leard te područje Kačjaka, D. i G. Orehovice i Pašca

Kontakt-policajac – radno mjesto je upražnjeno

Telefon: 051/439 610, 439 639
Faks: 051/439 620

V. kontakt-područje – Vojak-Krimeja – obuhvaća područje ulica Mihanovićeva, Marohnićeva, Kumičićeva, D. Godine, D. Šćitara do raskrižja s Marohnićevom ulicom, Radićeva do Parka narodnog heroja, Stube B. Žakule, R. Đodana, Krimeja, Prolaz V. Gortana, N. Katunara, Piškulićeva

Kontakt-policajac – Mladen Zoretić

Telefon: 051/439 610, 439 639
ax: 051/ 439 620

VI. kontakt-područje – Donja Vežica – obuhvaća područje D. Vežice sa ulicama D. Gervaisa, Vulkansko naselje, F. Matkovića, Kvaternikova, M. Kontuša, Brdo, Tihovac, V. Grozdanića, A. Peruča, Braće Pavlinić, Radnička, Uspon Tuhobić ​

Kontakt-policajac – Dražen Sinčić

 
Telefon: 051/439 610, 439 639
Faks: 051/439 620

VII. kontakt-područje – Gornja Vežica – obuhvaća područje Gornje Vežice sa ulicama T. Strižića, V. Dukića, Braće Ružić, Z. Kučića, F. Belulovića, G. Vežica, I. Matrljana, Braće Stipčić, Marči, R. Petrovića, Sveti Križ te naselja Draga Gušć, Pod Ohrušvom, Orlići, Tomasići, Brig, Tijani, Pelinova gora i Sveti Kuzam

Kontakt-policajac – radno mjesto je upražnjeno

Telefon: 051/439 610, 439 639
Faks: 051/439 620

VIII. kontakt-područje – Donje Jelenje–Dražice – obuhvaća područje općine D. Jelenje, Dražice, Drastina, Kukuljani, Lubarska, Lukeži, Martinovo selo, Mihaši, Podhum, Podkilavac, Ratulje, Trnovica i Zoretići, Brnelići, Baštijani

Kontakt-policajac – Žarko Kulašević

Kontakt-policajac – Žarko Kulašević
Telefon: 051/439 610, 439 639
Faks: 051/439 620

IX. kontakt-područje – Čavle–Mavrinci–Svilno – obuhvaća područje općine Čavle te naselje Svilno, Cernik, Mavrinci, Grad Grobnik, Podčudnić, Podrvanj, Zastenice, Soboli

Kontakt-policajac – Muris Muminović

Telefon: 051/439 610, 439 639
Faks: 051/439 620

X. kontakt-područje – Bakar – obuhvaća područje Grada Bakra s ulicama: Nautička, Palada, Smoljanovićeva, Zrinskog, Primorje, Senjska, Veberova, Lokaj, Geta, Omladinska, Frankopanska, Mornarska, Turanj, Trg Sv. Andrije, Trg Sv. Križa, Gornja i Donja Zagrada, Breg, Koguli, Trg Vrata, Stara cesta i Pjaca

Kontakt-policajac – Igor Florijan

Telefon: 051/ 439 610, 439 639
Fax: 051 439 620

XI. kontakt-područje – Kraljevica–Bakarac–Šmrika – obuhvaća područje grada Kraljevice s ulicama: Strossmayerova, Kalina, Braće Radić, Podfara, Vršina, Sisačka, Jakovčićeva te mjesta Bakar, Bakarac i Šmrika kao i hotelsko naselje Uvala Scott i autokamp Oštro

Kontakt-policajac – radno mjesto upražnjeno

Telefon: 051/439 610,439 639
Fax: 051/439 620

XII. kontakt-područje – Hreljin – Križišće – obuhvaća područje naselja Hreljin, Križišća, Veli i Mali Dol, Plase, Zlobin, Ružić Selo, Tuhobić

Kontakt-policajac – radno mjesto upražnjeno

Telefon: 051/439 610,439 639
Fax: 051/439 620

 

XIII. kontakt-područje – Kukuljanovo–Škrljevo–Krasica–Praputnjak – obuhvaća područje: Kukuljanova, Škrljeva, Krasice i Praputnjaka

Policijski službenik za prevenciju - nije popunjeno

Telefon: 051/439 610; 439 639
Fax: 051/439 620