Nova tehnička oprema u Postaji pomorske policije Rijeka

Slika Ri/mirjana/P4230051.JPG

U prostorijama Postaje pomorske policije u Rijeci, u probni rad puštena je tehnička oprema koja omogućava kvalitetan nadzor pomorskog prometa putem sustava automatske identifikacije brodova. Realizacija ovog projekta predstavlja primjer zajedničke suradnje policije i drugih zainteresiranih partnera koja u konačnici rezultira poboljšanjem stanja sigurnosti na područjima od zajedničkog interesa.

U prostorijama Postaje pomorske policije u Rijeci, u probni rad puštena je tehnička oprema koja omogućava kvalitetan nadzor pomorskog prometa putem sustava automatske identifikacije brodova. Sustav daje mogućnost očitavanja identifikacijskih podataka o brodu, trenutne pozicije, kursa, brzine i drugih podataka bitnih za praćenje pomorskog prometa. Mogućnosti sustava pokazale su se odmah po početku uporabe, zatjecanjem stranog broda koji je sidrio uz obalu otoka Cresa bez potrebnog odobrenja. Uporaba nove opreme pomorskoj policiji ove Policijske uprave omogućit će kvalitetan i učinkovit nadzor morskog akvatorija te bolju prevenciju i otkrivanje kaznenih djela i prekršaja na moru. 

Osim nadzora pomorskog prometa, instalirana oprema omogućuje i video nadzor lučkog područja Luke Rijeka. Kako se radi o području ograničenog pristupa, u okviru primjene zakonskih odredbi o sigurnosti luka i brodova te ISPS pravila, video nadzor omogućit će policijskim službenicima bolji nadzor nad kretanjem osoba i prometala u kopnenom i morskom dijelu lučkog područja. Postavljanje sustava potpomogli su  Primorsko-goranska županija i Lučka uprava Rijeka kroz tehničku i financijsku podršku.

Realizacija ovog projekta predstavlja primjer zajedničke suradnje policije i drugih zainteresiranih partnera koja u konačnici rezultira poboljšanjem stanja sigurnosti na područjima od zajedničkog interesa.Stranica