Događaj na moru

Dana 26. siječnja 2009.godine u 10,50 sati prilikom obavljanja redovnog nadzora na moru, posada policijskog broda P-2 „Marino“ u uvali Miraćina kod otoka Cresa uočila je usidren teretni brod „Fortuna II“ stijega Malta, luka upisa Valetta.

Dana 26. siječnja 2009.godine u 10,50 sati prilikom obavljanja redovnog nadzora na moru, posada policijskog broda P-2 „Marino“  u uvali Miraćina kod otoka Cresa uočila je usidren teretni brod „Fortuna II“ stijega Malta, luka upisa Valetta.
U razgovoru sa zapovjednikom broda V.V. (rođ. 1951. god.), državljaninom Ukrajine, došlo se do saznanja da je u teritorijalne vode Republike Hrvatske uplovio dana 24.siječnja 2009. godine u 18,00 sati te se usidrio u navedenoj uvali slijedećeg dana u 09,05 sati, radi čekanja naloga ukrcaja tereta u Luci Rijeka. Međutim, isti je bio dužan nakon uplovljavanja u teritorijalne vode Republike Hrvatske najkraćim uobičajenim plovnim putem uploviti na područje dozvoljenog sidrišta luke Rijeka radi obavljanja granične kontrole, što isti nije učinio čime je počinio prekršaj iz čl.20. st. 1. Zakona o nadzoru državne granice. Kažnjen je općim prekršajnim nalogom u iznosu od  tri tisuće kuna.Stranica