Pješaci, oprezno!

Slika Ri/mirjana/5.jpg-pjesaci.jpg

U posljednjih tjedan dana na području grada Rijeke zabilježeno je više prometnih nesreća u kojima je došlo do stradavanja pješaka. Najčešći uzroci ovih prometnih nesreća jesu vezani uz prekršaje koje čine pješaci ne korištenjem postojećih obilježenih pješačkih prijelaza i pješačkih pothodnika, ne poštivanjem svjetlosnih prometnih znakova, ali zabilježeni su i prekršaji vozača naspram pješaka.

U posljednjih tjedan dana na području grada Rijeke zabilježeno je više prometnih nesreća u kojima je došlo do stradavanja pješaka. Najčešći uzroci ovih prometnih nesreća jesu vezani uz prekršaje koje čine pješaci ne poštivanjem propisanih prometnih propisa; ne korištenjem postojećih obilježenih pješačkih prijelaza i pješačkih pothodnika, ne poštivanjem svjetlosnih prometnih znakova, ali,  zabilježeni su  i prekršaji vozača naspram pješaka.

Stoga apeliramo na građane, da se poradi vlastite sigurnosti pridržavaju propisanih prometnih propisa , da koriste obilježene pješačke prijelaze i pješačke pothodnike te se kreću pločnikom ili nogostupom i ne zadržavaju se nepotrebno na kolnicima, a tijekom noćnih sati da koriste odjeću koja ima na sebi retro-reflektirajuće tvari.

Tijekom prošle 2008. godine u prometnim nesrećama koje su se dogodile na području Primorsko-goranske županije smrtno je stradalo 36 osoba, što je za 19 manje nego 2007. godine.  Međutim, prošle je godine na prometnicama naše županije smrtno stradalo 10 pješaka, što je za tri više nego 2007. godine.Stranica