Preventivni program "Zdrav za pet"

Slika zz5.jpg
Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo zdravlja i Ministarstvo zaštite okoliša i prirode dana 30. listopada 2012. godine potpisali su Sporazum o suradnji u provedbi preventivnog projekta pod nazivom  „Zdrav za pet“.
Projekt je odraz želje za stvaranjem sigurnog  životnog okruženja, usmjerenog na nesmetan rast i razvoj mladih, a dobio je preporuke i potrebne verifikacije Agencije za odgoj i obrazovanje te Ureda za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske.
Glavne aktivnosti  projekta su edukativna predavanja te interaktivne i eko radionice s učenicima osnovnih i srednjih škola koje se odvijaju u odgojno-obrazovnim ustanovama diljem Hrvatske.
Uloga Ministarstva unutarnjih poslova u sklopu ovog projekta  je produbljivanje već postojećih znanja o policijskim poslovima i zadaćama u cilju prevencije kaznenih djela kriminaliteta droga, o primjeni policijskih ovlasti prema počiniteljima kažnjivih radnji  te informiranje učenika o sankcijama u slučajevima zlouporabe sredstava ovisnosti.
Na području primorsko-goranske županije Projekt se provodi u 22 osnovne i 10 srednjih škola, u dvije komponente: prevencija ovisnosti i zaštita okoliša. Cilj, usmjeren primarno prema djeci osnovnoškolskog (VIII. razredi) i srednjoškolskog uzrasta (I. i II. razredi), je prevencija ovisnosti i zlouporabe droga, alkohola i igara na sreću, podizanje razine javnozdravstvene svijesti te očuvanje i zaštita okoliša i prirode.
U neposrednoj provedbi projekta sudjeluju policijski službenici iz Odjela prevencije PU primorsko-goranske koji u jednom školskom satu učenike educiraju oštetnim posljedicama i kaznenopravnim aspektima zlouporabe alkohola i droga te  psiholozi iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ, koji   u trajanju od jednog školskog sata provode interaktivni program aktivnog mijenjanja stavova i usvajanja zdravih stilova življenja.
Dosadašnja iskustva ukazuju na potrebu i poželjnost ovakvih projekata u radu s djecom, kao i na njihov pozitivan stav prema provedbi projekta.
Kako bi mogli vrednovati učinke preventivnog projekta „Zdrav za pet“ prije početka edukativnih radionica provedene su ulazne ankete, dok će na kraju projekta biti provedeno izlazno anketiranje učenika uključenih u projekt.
Program se provodi u suradnji triju ministarstava, potpisnika Sporazuma te Ministarstva znanosti i obrazovanja.