Zaštitimo sebe i svoju imovinu!

Slika kategorije/logo%20za%C5%A1titimo%20sebe%20i%20svoju%20imovinu%20novi.jpg

Poštovani,

Na ovim stranicama pronaći ćete niz korisnih savjeta koji Vam mogu pomoći da zaštitite sebe i svoju imovinu. Isto tako ovo je prilika da se upoznate s preventivnim aktivnostima koje policija provodi u cilju sprječavanja kažnjivih radnji, povećavanju stanja opće sigurnosti, sigurnosti u prometu, sprječavanju ovisnosti i drugih negativnih oblika ponašanja u društvu. Većina ljudi razmišlja kako se ružne stvari događaju drugima i kako se njima neće dogoditi. No, kada se ipak dogode mišljenje se mijenja.

Neka zajednička prevencija bude iznad represije.