Važnije informacije Sektora za granicu

U Sektoru za granicu Policijske uprave primorsko – goranske ustrojene su sljedeće ustrojstvene jedinice:
  • Služba za državnu granicu i suzbijanje prekograničnog kriminaliteta,
  • Služba za nezakonite migracije
 
Radom Sektora upravlja načelnik.