Granični prijelazi PU primorsko-goranske

Granica Republike Hrvatske:

 
Područje državne granice, koju nadzire granična policija Policijske uprave primorsko-goranske Rijeka, je državna granica sa Republikom Slovenijom u dužini od 185,5 km, granična crta na moru u dužini od 25,5 NM te državna granica na zračnoj luci Rijeka i zračnom pristaništu Mali Lošinj. Granična crta proteže se duž gradova: Čabar, Delnice i Vrbovsko te općina: Matulji, Klana i Brod Moravice.

Specijalizirane policijske postaje koje obavljaju poslove granične policije su:
Postaja granične policije Rupa - čije područje obuhvaća 51 km državne granice sa Republikom Slovenijom, Postaja pomorske i aerodromske policije Rijeka - koja obuhvaća granicu na moru od 25,5 NM i zračni granični prijelaz, a mješovite policijske postaje kao što su Policijska postaja Delnice (50,5 km), Policijska postaja Čabar (58 km) i Policijska postaja Vrbovsko (26 km), uz temeljne poslove policije obavljaju i poslove iz područja granične, te mješovita Policijska postaja Mali Lošinj - koja uz temeljne poslove obavlja i poslove pomorske te aerodromske policije. 

 

Granični prijelazi:

 
Postaja granične policije Rupa:
 • Stalni granični prijelaz za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu Rupa, telefon: 051/732 202, 051/439 350 
 • Stalni granični prijelaz za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu Pasjak, telefon: 051/439 389 
 • Stalni granični prijelaz za međunarodni promet putnika i roba u željezničkom prometu Šapjane
 • Stalni granični prijelaz za pogranični promet Lipa, telefon: 051/732 089
 
Postaja pomorske i aerodromske policije Rijeka :                 
 • Stalni granični prijelaz za međunarodni promet putnika i roba s inspekcijskim službama u pomorskom prometu  Rijeka, telefon: 051/337 325 
 • Stalni granični prijelaz za međunarodni promet putnika i roba u zračnom prometu Rijeka, telefon: 051/842 231
 
Policijska postaja Delnice:
 • Stalni granični prijelaz za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu Brod na Kupi, telefon: 051/439 710     
                                                          
Policijska postaja Čabar:
 • Stalni granični prijelaz za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu Prezid, telefon: 051/439 310   
 • Stalni granični prijelaz za pogranični promet Čabar, telefon: 051/821 221
 • Stalni granični prijelaz za pogranični promet Prezid II, telefon: 051/439 310   
 • Stalni granični prijelaz za pogranični promet Zamost,  telefon: 051/439 310      
 
Policijska postaja Vrbovsko:
 • Stalni granični prijelaz za pogranični promet Blaževci, telefon: 051/871 111
                                                                                             
Policijska postaja Mali Lošinj:
 • Stalni granični prijelaz za međunarodni promet putnika u pomorskom prometu  Mali Lošinj, telefon: 051/231 761
 • Stalni granični prijelaz za međunarodni promet putnika u zračnom prometu  Mali Lošinj, telefon: 051/231 762