Granični prijelazi PU primorsko-goranske

Granični prijelazi:

Postaja pomorske policije Rijeka

 • Stalni granični prijelaz za međunarodni promet putnika i roba s inspekcijskim službama u pomorskom prometu  Rijeka, telefon: +38551337325

Policijska postaja Krk:
 • Stalni granični prijelaz za međunarodni promet putnika i roba u zračnom prometu Rijeka, telefon: +38551842231
   

Policijska postaja Mali Lošinj s policijskom ispostavom Cres:

 • Stalni granični prijelaz za međunarodni promet putnika u pomorskom prometu  Mali Lošinj, telefon: +38551231761

 • Stalni granični prijelaz za međunarodni promet putnika u zračnom prometu  Mali Lošinj, telefon: +38551231762


Republika Hrvatska od 1. siječnja 2023. godine u potpunosti primjenjuje schengensku pravnu stečevinu pravnu stečevinu kao država članica Schengenskog područja te se, u skladu s time, više ne obavlja granična kontrola na unutarnjoj granici, odnosno na dosadašnjim graničnim prijelazima s Republikom Slovenijom.
 

 Kretanje i boravak stranaca u Republici Hrvatskoj:

KRATKOTRAJNI BORAVAK DRŽAVLJANA TREĆIH ZEMALJA KOJI SU UŠLI U REPUBLIKU HRVATSKU DO 31.PROSINCA 2022. GODINE

Državljani trećih zemalja koji moraju imati vizu pri prelasku vanjskih granica i koji su ušli u Republiku Hrvatsku do 31. prosinca 2022. s valjanom:

 • hrvatskom vizom ili

 • valjanom vizom ili boravišnom dozvolom Bugarske, Cipra ili Rumunjske

- mogu nesmetano boraviti u Republici Hrvatskoj u skladu s rokom valjanosti i odobrenim trajanjem boravka izdane vize.
 
Državljani trećih zemalja koji moraju imati vizu pri prelasku vanjskih granica i koji su ušli u Republiku Hrvatsku do 31. prosinca 2022. s valjanom:

 • Schengenskom vizom (viza C) za dva ili više ulazaka

- mogu nesmetano boraviti u Republici Hrvatskoj u skladu s rokom valjanosti i odobrenim trajanjem boravka  izdane schengenske vize, uz napomenu kako se vrijeme boravka nakon 01. siječnja 2023. zbraja s brojem dana koji su prethodno provedeni u Schengenskom području, odnosno s brojem dana koje nositelj vize planira provesti u Schengenskom području nakon 01. siječnja 2023. i boravka u Hrvatskoj.
 
Državljani trećih zemalja kojima nije potrebna viza pri prelasku vanjskih granica i koji su ušli u Republiku Hrvatsku do 31. prosinca 2022. 
- mogu nesmetano boraviti u Republici Hrvatskoj, uz napomenu kako se vrijeme provedeno u Republici Hrvatskoj nakon 1. siječnja 2023. zbraja s vremenom koje su unutar prethodnih 180 dana proveli u ostalim državama članicama Schengenskog područja.
 
HRVATSKE VIZE ZA KRATKOTRAJNI BORAVAK (VIZA TIPA C) IZDANE DO 31. PROSINCA 2022.

 • Hrvatske vize za kratkotrajni boravak (viza tipa C) izdane do 31. prosinca 2022., ako su valjane, i dalje vrijede za ulazak u Republiku Hrvatsku, ali ne omogućavaju ulazak u ostale države članice Schengenskog područja.

 
RAČUNANJE VREMENA PROVEDENOG U SCHENGENSKOM PODRUČJU

 • Vrijeme provedeno u Republici Hrvatskoj zbraja se s vremenom provedenim u ostalim državama članicama Schengenskog područja.

 • Državljani trećih zemalja, neovisno o tomu trebaju li vizu ili ne, mogu boraviti na Schengenskom području do 90 dana u svakom razdoblju od 180 dana.

 • Dodatne informacije te kalkulator za izračun razdoblja dopuštenog boravka s uputama za korištenje dostupni su na poveznici: 

https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/schengen-borders-and-visa/border-crossing_en  

PRESTANAK PRIMJENE ODLUKE VLADE REPUBLIKE HRVATSKE KOJOM SE UTVRĐUJE PROVEDBA ODLUKE BR. 565/2014/EU
Danom 1. siječnja 2023. prestaje primjena Odluke Vlade Republike Hrvatske od 22. srpnja 2014., kojom se utvrđuje provedba Odluke br. 565/2014/EU Europskoga parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o uvođenju pojednostavljenog režima kontrole osoba na vanjskim granicama na temelju jednostranog priznanja od strane Bugarske, Hrvatske, Cipra i Rumunjske određenih isprava kao jednakovrijednih njihovim nacionalnim vizama za tranzit ili namjeravani boravak na njihovim državnim područjima koji ne premašuje 90 dana u svakom razdoblju od 180 dana i stavljanju izvan snage odluka 895/2006/EZ i 582/2008/EZ (SL L 157, 27. 5. 2014.). Državljani trećih zemalja koji su nositelji viza i dozvola boravka Bugarske, Cipra i Rumunjske više neće moći ući na područje Republike Hrvatske bez valjane schengenske vize (viza tipa C) ili hrvatske nacionalne vize (viza tipa D).
OBVEZE STRANIH DRŽAVLJANA

 • Ako stranac ne koristi usluge pravnih i fizičkih osoba koje pružaju usluge smještaja, njegova dužnost je da u roku od 2 dana po ulasku u Republiku Hrvatsku na policiji prijavi svoj smještaj i svaku promjenu adrese (čl. 177. Zakona o strancima).

 • Stranac uvijek mora sa sobom nositi ispravu kojom dokazuje svoj identitet i pokazati je na zahtjev službene osobe.

 • Gubitak, krađu ili nestanak putne ili druge isprave stranac je dužan bez odgode prijaviti policiji.

Korisni linkovi:
Zakon o strancima - Zakon.hr
Zakon o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji - Zakon.hr
Zakon o nadzoru državne granice - Zakon.hr