Kontakt


POLICIJSKA UPRAVA PRIMORSKO-GORANSKA
Žrtava fašizma 3
Telefon: +385 51 430 333
E-mail: primorsko-goranska@policija.hr

URED NAČELNIKA POLICIJSKE UPRAVE

Načelnik  Policijske uprave primorsko-goranske-Tomislav Dizdar

Telefon: 051/430-333, fax: 051/ 430-764, e-mail: primorsko-goranska@policija.hrOdnosi s javnošću

 
Ankica Kolić - voditeljica Odjela za izvještajnu analitiku i odnose s javnošću, akolic@mup.hr


Svemirka Miočić - policijska službenica za odnose s javnošću, smiocic@mup.hr


Tatiana Filipović - policijska službenica za odnose s javnošću, tfilipovic@mup.hr

 
Tel.: 051/430-535, 051/430-557, 051/430-584 


Kontakt telefoni Sektora za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove