Kontakti za upite u Postaji prometne policije Rijeka

Građani imaju mogućnost izravne komunikacije sa službenicima u Postaji prometne policije Rijeka stoga se mogu sa svojim upitima javiti na sljedeće kontakte:


Upiti za prometne nesreće (potvrde o prometnim nesrećama, prigovori, uplate)

  telefon: 051/430-674, e-mail: pprp.rijeka@mup.hr
​​
Ostali prometni prekršaji (prigovori, prisilna naplata – ovrhe, prekršajni nalozi)

  telefon: 051/430-648, e-mail: pprp.rijeka.uplate@mup.hr
 
Obavijesti i prekršaji brzine

  telefon: 051/430-652, e-mail: pprp.rijeka.uplate@mup.hr
 
Odluke suda

  telefon: 051/430-671, e-mail: pprp.rijeka.uplate@mup.hr