Važnije informacije Sektora za granicu

Prelazak osoba preko državne granice sa osobnom iskaznicom


Vizni režimi i međunarodni sporazumi: 

 • Državljani Ukrajine (pomorci) na temelju pomorske knjižice mogu poradi ukrcaja na brod, ući u Republiku Hrvatsku bez prethodnog pribavljanja vize. 
 • U iznimnim slučajevima, a temeljem međunarodnih ugovora, pomorcima zemalja koji sukladno viznom režimu RH potrebuju prethodno pribavljenu vizu, može se u slučaju hitnosti temeljem pisanog zahtjeva ovlaštenih pomorskih agencija te uz dobivenu suglasnost Odjela za državnu granicu, izdati viza i na graničnom prijelazu zbog ukrcaja/iskrcaja na/sa broda.  
 • Dodatne informacije: Uredba o viznom sustavu


Preporuke za nesmetan prelazak državne granice:  

 • Zapovjednik teretnog ili putničkog broda u međunarodnom prometu, koji uplovi u teritorijalno more RH, dužan je najkraćim uobičajenim plovnim putem uploviti u luku odredišta, dok su voditelji jahte ili brodica namijenjenih razonodi ili športu, u međunarodnom prometu, koji uplove u teritorijalno more Republike Hrvatske, dužni najkraćim plovnim putem uploviti u najbližu luku u kojoj se nalazi pomorski granični prijelaz, radi obavljanja granične kontrole, osim u slučaju neškodljivog prolaska. 
 • Prilikom prelaska državne granice, građani koji za svoje potrebe nose uz sebe lijekove koji sadrže psihotropne tvari i na popisu su Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, dužni su lijekove i liječničku dokumentaciju pokazati graničnoj policiji. 
 • Kod prenošenja oružja i strjeljiva preko državne granice, građani su navedeno obavezni prijaviti graničnoj policiji.
 • Privremeni unos i iznos životinja, kućnih ljubimaca (psi, mačke, ptice i sl.) na kraće razdoblje (turističko putovanje, godišnji odmor...), može se dopustiti ako vlasnik posjeduje međunarodnu svjedodžbu o zdravlju životinja i može se obavljati preko svih graničnih prijelaza. Međunarodna svjedodžba o zdravlju životinja može se ishodovati u ovlaštenoj veterinarskoj stanici.
 • Zaštićene vrste biljaka i životinja koje su zabranjene za prijenos preko državne granice ili im je promet ograničen, utvrđene su u Zakonu o zaštiti prirode.
  •               Dodatne informacije:  Pregled viznog sustava

Ostale dodatne informacije: 
 • Nadzor državne granice
 • Zakon o zaštiti prirode
 • Unošenje i iznošenje oružja i streljiva iz/u države koje nisu zemlje članice Europske unije
 • Europska oružna propusnica  
 

Kretanje i boravak stranaca u Republici Hrvatskoj: 

 • Stranac može ulaziti u Republiku Hrvatsku i boraviti na njezinom području ukoliko posjeduje odobrenje boravka ili s važećom putnom ispravom u koju je unijeta važeća viza.
 • Stranac kojemu za ulazak u RH ne treba viza, može u Republici Hrvatskoj boraviti najviše 90 dana u razdoblju od šest mjeseci, računajući od dana prvog ulaska. Stranac koji ne posjeduje važeću vizu i odobrenje boravka, nezakonito boravi u RH. Stranac je dužan dokazati zakonitost svog boravka.
 • Stranac zakonitost svog boravka može dokazati:
 • a) ulaznim štambiljem u putnoj ispravi;
 • b) potvrdom kratkotrajnog boravka (ova potvrda izdaje se strancu koji posjeduje osobnu iskaznicu ili putnu ispravu u koju nije utisnut ulazni štambilj, uz uvjet da stranac može dokazati zakonitost svog ulaska i boravka, primjerice putna karta, računi i drugi dokazi). 
 • Stranac na kratkotrajnom boravku mora prijaviti boravište u roku od 48 sati od ulaska u Republiku Hrvatsku, a u slijedećim slučajevima boravište prijavljuju:
  • 1. pravne i fizičke osobe koje pružaju smještaj strancima – u roku od 24 sata od dana pružanja smještaja;
  • 2. pravne i fizičke osobe koje pružaju usluge veza u luci nautičkog turizma, ako je stranac prvi puta došao na plovilo na kojem će biti smješten – u roku od 12 sati od pružanja usluge smještaja;
  • 3. svaka iduća pravna i fizička osoba koja pruža uslugu veza u luci nautičkog turizma, ako se plovilo nalazi na vezu duže od 6 sati – u roku od 12 sati od dolaska na vez;
  • 4. pravna i fizička osoba koja iznajmljuje plovilo strancu, kada se plovilo preuzima na mjestu gdje se vez ne naplaćuje – u roku od 12 sati od preuzimanja plovila;
  • 5. zdravstvene ustanove, odnosno zdravstveni radnici privatne prakse koji primaju stranca na liječenje – u roku od 48 sati od dana prijema. 
 • Stranci koji dolaze stranim plovilima namijenjenim sportu i razonodi i koji se koriste smještajem na tim plovilima, dužni su prijaviti boravište policijskoj postaji nadležnoj za kontrolu prelaska državne granice u luci gdje se obavlja granična kontrola pri ulasku u Republiku Hrvatsku.
 • Prijava boravka, ukoliko se ne koriste navedene usluge smještaja, može se izvršiti:
  • a) u uredima Turističke zajednice na području gdje stranac boravi;
  • b) u nadležnoj policijskoj postaji ili policijskoj upravi na području gdje stranac boravi. Dodatne informacija vezane uz kretanje, boravak i rad stranaca u Republici Hrvatskoj:
 • Zakon o strancima
 

Pogranični promet sa Republikom Slovenijom:
(Sporazum o pograničnom prometu i suradnji) 

 • Sporazumom o pograničnom prometu i suradnji obuhvaćene su općine i gradovi uz državnu granicu sa Republikom Slovenijom i to gradovi Vrbovsko, Delnice i Čabar te općine Brod Moravice, Skrad, Klana i Matulji. Granični prijelazi za pogranični promet su: granični prijelaz za pogranični promet LIPA – NOVOKRAČINE, granični prijelaz za pogranični promet ČABAR – POTPLANINA, granični prijelaz za pogranični promet PREZID – NOVI KOT, granični prijelaz  za pogranični promet ZAMOST – OSILNICA i granični prijelaz za pogranični promet BLAŽEVCI – SODEVCI.         
 • Pogranična propusnica može se izdati državljanima ugovornih stranaka koji imaju prebivalište na pograničnom prostoru. Pogranična propusnica dozvoljava nositelju prijelaz granice na graničnim prijelazima za pogranični promet i na međunarodnim graničnim prijelazima te na drugim prijelaznim mjestima ukoliko je pogranična propusnica s upisanim tim prijelaznim mjestima vidirana. Vidiranje znači odobrenje druge ugovorne stranke da pojedinac prelazi državnu granicu izvan za to određenih graničnih prijelaza ili izvan službeno određenog radnog vremena.
 • Nositelju pogranične propusnice dozvoljeno je neprekidno boravljenje na pograničnom području susjedne države u trajanju od najviše sedam dana. Pograničnu propusnicu izdaje nadležno tijelo u mjestu prebivališta, a na zahtjev osobe kojoj to pravo pripada.
 • Osobe mlađe od 15 godina mogu biti upisane u pograničnu propusnicu jednog ili oba roditelja, zakonskog zastupnika ili skrbnika. Na molbu roditelja, zakonskih zastupnika ili skrbnika može se izdati individualna propusnica za djecu od pet i više godina starosti.
 • Poljoprivredni uložak omogućava njegovom imatelju da prelazi granicu na graničnim prijelazima za pogranični promet koji su upisani u njemu te na drugim mjestima koja su upisana u poljoprivredni uložak. Poljoprivredni uložak istodobno omogućava imatelju da boravi sedam dana na upisanim posjedima ili u upisanim općinama na susjednom pograničnom području. Svaki put kod odlaska i vraćanja granicu se mora prijeći na istom mjestu. Poljoprivredni uložak izdaje se kao umetak u pograničnoj propusnici.
 • Dozvola se izdaje na temelju predočenja putovnice ili osobne iskaznice, odnosno, druge identifikacijske isprave, ako je u obje ugovorne stranke predviđeno da osoba može ući u državu samo s osobnom iskaznicom ili drugom identifikacijskom ispravom. Dozvola za prijelaz granice može se izdati državljanima ugovornih stranki, a državljanima trećih država samo uz suglasnost tijela nadležnih za graničnu kontrolu na graničnom prijelazu obiju ugovornih stranaka. U dozvolu se također upisuju sitne domaće životinje, ako ih putnik vodi sobom, i to na temelju predočenja službenog zdravstvenog uvjerenja koje izdaje nadležno tijelo u jednoj od ugovornih stranaka ili u državi čiji je državljanin vlasnik životinja.
 • Dozvolu za prijelaz granice izdaje nadležno tijelo za graničnu kontrolu na graničnom prijelazu za pogranični promet.
 • Dozvola se može izdati za jednokratnu upotrebu do 7 dana.
 • Državljani ugovornih stranaka i državljani trećih država, koji posjeduju dozvolu za nošenje lovačkog oružja, mogu tijekom lovne sezone na susjedno pogranično područje donijeti najviše dvije lovačke puške i stotinu komada streljiva za pušku risanicu ili karabin te 500 komada streljiva za pušku sačmaricu. Pritom su dužni poštovati zakonske propise ugovornih stranaka koji se odnose na lov. Navedene osobe moraju sa sobom nositi odgovarajuću identifikacijsku ispravu i dozvolu za nošenje lovačkog oružja, a državljani trećih država i dokaz da su lovci turisti, odnosno da imaju dozvolu za lov. Državljaninu druge ugovorne stranke i državljaninu treće države koji dolaze u lov, a oružje nemaju upisano u putovnicu, tijelo granične kontrole unosi u putovnicu ili drugi odgovarajući dokument dozvolu za unos uz otisak pečata.
 • Državljanin druge ugovorne stranke i državljanin treće države mogu prijeći granicu s jednim ili više lovačkih pasa, za koje mora prilikom prelaska državne granice predočiti potvrdu o cijepljenju protiv bjesnoće, koje nije starije od jedne godine, te veterinarsku potvrdu da je pas zdrav, koja ne smije biti starija od deset dana. Te potvrde mogu biti upisane u međunarodnu veterinarsku iskaznicu za pse, ako su potvrđene otiskom pečata nadležne ustanove. 
 • Na graničnim prijelazima za pogranični promet dopušten je prelazak i svim državljanima EU I EGP-a bez pograničnih propusnica.
   
   
  • Dodatne informacije vezane uz pogranični režim prometa sa Republikom Slovenijom:Zakon o potvrđivanju sporazuma između Republike Hrvatske i Republike Slovenije o pograničnom prometu i suradnji