Provjerite je li izrađena Vaša putna isprava

 

Građani koji su predali zahtjev za izradu putne isprave u Policijskoj upravi primorsko-goranskoj do dana
 

22. travnja 2023. godine

mogu preuzeti putnu ispravu na šalteru 1.