Radno vrijeme

Slika kategorije/kategorije%20radno%20vrijeme%20novo.jpg
UREDOVNO RADNO VRIJEME UPRAVNIH POSLOVA U
POLICIJSKOJ UPRAVI PRIMORSKO-GORANSKOJ 


 

POLICIJSKA UPRAVA PRIMORSKO-GORANSKA – SJEDIŠTE, Rijeka, Žrtava fašizma 3 - od 2. siječnja 2019. godine

od 8 do 15 sati  - svi upravni poslovi (od ponedjeljka do petka)
od 11 do 18 sati -  poslovi prijavništva, osobnih i prometnih isprava (utorak)

 

POLICIJSKA POSTAJA MALI LOŠINJ S POLICIJSKOM ISPOSTAVOM CRES, Mali Lošinj, Dubovica 1

od 8 do 13 sati - ponedjeljak, srijeda i petak, svi upravni poslovi
od 8,30 do 14,30 sati - utorak i četvrtak, svi upravni poslovi  

 

POLICIJSKA POSTAJA CRIKVENICA, Crikvenica, Kralja Tomislava 85a

7.30 do 13,30 sati - ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak, petak - svi upravni poslovi
11 do 17 sati - utorak - poslovi prijavništva, osobnih i prometnih isprava

 

POLICIJSKA POSTAJA ČABAR, Čabar, Zaobilaznica 1

7 do 15 sati - od ponedjeljka do petka - upravni poslovi

 

POLICIJSKA POSTAJA DELNICE, Delnice, Školska 25

8 do 14 sati - ponedjeljak, srijeda, četvrtak i petak - poslovi prijavništva, osobnih i prometnih isprava,  
10 do 18 sati - utorak- poslovi prijavništva, osobnih i prometnih isprava,
8 do 14 sati - od ponedjeljka do petka - poslovi oružja, statusnih pitanja stranaca i državljanstva

 

POLICIJSKA POSTAJA KRK, Krk, Kralja Tomislava 10

8 do 13 sati - ponedjeljak, srijeda, četvrtak i petak - svi upravni poslovi
9 do 16 sati - utorak - svi upravni poslovi

 

POLICIJSKA POSTAJA OPATIJA, Opatija, Ulica maršala Tita 151

8 do 13 sati  - ponedjeljak, srijeda, četvrtak i petak, svi upravni poslovi
12 do 18 sati – utorak, svi upravni poslovi

 

POLICIJSKA POSTAJA RAB, Rab, Palit 144 a

7,30 do 14 sati - od ponedjeljka do petka, svi upravni poslovi

 

POLICIJSKA POSTAJA VRBOVSKO, Vrbovsko, Goranska 3

7 - 16 sati - ponedjeljak - upravni poslovi
7 do 15 sati - utorak, srijeda, četvrtak - upravni poslovi
7 do 14 sati - petak - upravni poslovi

 

 POSTAJA PROMETNE POLICIJE RIJEKA, Ciottina 25 - radno vrijeme referade za prekršajni postupak

11 do 15 sati - od ponedjeljka do petka