​Suradnjom policije i Županijskog suda obilježen Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama

  • Slika /Prevencija/2021/OS-PR-1-GLAVNA-25.11..JPG
  • Slika

Na temu „Obiteljsko nasilje u kontekstu suradnje policije i Odjela za podršku žrtvama i svjedocima“ održan okrugli stol u Informativnom centru za prevenciju kriminaliteta na području grada Rijeke

FOTO: PU primorsko-goranska
 
U povodu obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama danas je u Informativnom centru za prevenciju kriminaliteta na području grada Rijeke održan  okrugli stol pod nazivom: „Obiteljsko nasilje u kontekstu suradnje policije i Odjela za podršku žrtvama i svjedocima“. 
Okrugli stol organiziran je u partnerstvu Odjela prevencije Policijske uprave primorsko-goranske i Odjela za podršku žrtvama i svjedocima pri Županijskom sudu u Rijeci, na  kojemu su sudjelovali i policijski službenici I. i II. policijske postaje Rijeka te Odjela maloljetničke delinkvencije iz Sektora kriminalističke policije.
 
O zaštiti žrtava obiteljskog nasilja kroz kratak prikaz zakonske regulative vezane za zaštitu žrtava kaznenih djela i prekršaja, kao i obveze kontinuirane edukacije policijskih službenika o pravima žrtve i postupanju prema njoj, sudionike je upoznala policijska službenica iz Odjela prevencije, Ingrid Mavrić.
Izlaganje je nastavila stručna savjetnica Odjela za podršku žrtvama i svjedocima, Daria Dušević, koja je uz  informacije o djelovanju i ulozi Odjela, predstavila jedan primjer obiteljskog nasilja iz prakse te tako pojasnila konkretnu suradnju policije i Odjela u postupanju sa žrtvom, i to kronološki, od prijave kaznenog djela do okončanja sudskog postupka. Pri tome je naglasila važnost informiranja žrtve o pravima i upućivanja na specijalizirane oblike pomoći, a posebno na individualiziran pristup žrtvi kroz pojedinačne procjene njezinih potreba.
Među ostalim je i naglasila pozitivne učinke međuresorne suradnje državnih tijela, a osobito Ministarstva unutarnjih poslova i Ministarstva pravosuđa i uprave, u postupku zaštite žrtava nasilja.
Tom prigodom je i pozvala policijske službenike da u svakodnevnoj praksi što češće koriste mogućnost upućivanja žrtve u Odjel pri Županijskom sudu u Rijeci gdje žrtva može dobiti detaljne informacije i upute o daljnjem postupku, a što će svakako olakšati postupanje prema žrtvi.
 
Tijekom rasprave razmijenila su se važna iskustva i načini postupanja u cilju pružanja žrtvama što kvalitetnije podrške bilo u prekršajnom ili kaznenom procesuiranju. Tako je viša stručna savjetnica Odjela za podršku žrtvama i svjedocima, Sandra Lipovac, pohvalila dosadašnju dobru suradnju s policijom te istaknula jako dobre povratne informacije žrtava o postupanju policije prema njima.
Uz nova znanja o pristupu žrtvama obiteljskog nasilja, kao i informiranju o njihovim zakonskim pravima, ovim okruglim stolom se još jednom naglasila potreba razvijanja senzibiliteta i empatije prema žrtvama u cjelokupnom društvu, kako bi se izbjegla sekundarna viktimizacija.
 
Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama obilježava se odlukom Ujedinjenih naroda iz 1999. u znak sjećanja na sestre Mirabel iz Dominikanske Republike koje je zbog njihovih aktivnosti i borbe za demokraciju i pravdu 25. studenoga 1960. brutalno dao pogubiti diktator Rafael Trujillo. Obilježavanjem ovoga dana želi se ukazati na važnost senzibilizacije i osvještavanja javnosti o problemu nasilja nad ženama te doprinijeti jačanju odlučnosti žena da proživljeno nasilje prijavljuju kako bi se eventualno buduće nasilje spriječilo, a već počinjeno nasilje sankcioniralo na odgovarajući način.
 

Stranica