Poziv za testiranje

Slika A%20Nove%20Fotke/polic2.jpg
FOTO: Ilustracija

Komisija za provedbu internog oglasa za popunu slobodnih radnih mjesta rukovodećih policijskih službenika/ca u Ministarstvu unutarnjih poslova, Policijskoj upravi primorsko-goranskoj objavljuje

                                POZIV ZA TESTIRANJE

 

kandidatima koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz internog oglasa objavljenog na web stranicama Ministarstva uprave, Ministarstva unutarnjih poslova i Policijske uprave primorsko-goranske dana 04. veljače 2019. godine, za popunu slobodnih radnih mjesta rukovodećih policijskih službenika/ca, na slobodna radna mjesta:

 

1. Služba za javni red, voditelj Službe za javni red – 1 izvršitelj;

2. Služba za sigurnost cestovnog prometa, voditelj Službe za sigurnost cestovnog prometa – 1 izvršitelj;

3. Služba općeg kriminaliteta, voditelj Službe općeg kriminaliteta – 1 izvršitelj;

4. Služba za očevide i kriminalističku tehniku, voditelj Službe za očevide i  kriminalističku tehniku – 1 izvršitelj:

5. Policijska postaja Crikvenica, pomoćnik načelnika policijske postaje za sigurnost cestovnog prometa – 1 izvršitelj;

6. Policijska postaja Crikvenica, pomoćnik načelnika policijske postaje za kriminalističku policiju  – 1 izvršitelj.

 

koje će se održati u četvrtak, 21. veljače 2019. godine u 9,00 sati u Policijskoj upravi primorsko-goranskoj, Žrtava fašizma 3, I. kat (mala sala).

Kandidati koji udovoljavaju uvjetima iz internog oglasa biti će o tome obaviješteni putem telefona.

Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objavljeni su na web stranici Ministarstva unutarnjih poslova www.mup.hr i web stranici Policijske uprave primorsko-goranske www.primorsko-goranska.policija.hristovremeno s objavom internog oglasa.

Kandidati koji zadovolje na testiranju odnosno ostvare najmanje 5 bodova, pristupit će razgovoru (intervjuu) s Komisijom.

Razgovor (intervju) s kandidatima obavit će se u petak,  22. veljače 2019. godine od 10,00 sati u Policijskoj upravi primorsko-goranskoj, Žrtava fašizma 3, III. kat, ured 316.

Komisija će u razgovoru (intervjuu) s kandidatima utvrditi znanje, sposobnosti i vještine, profesionalne ciljeve i motivaciju za rad, interese te rezultate ostvarene u njihovom dosadašnjem radu. Smatrat će se da su kandidati zadovoljili na razgovoru (intervjuu) ako su dobili najmanje 5 bodova.                                    

Komisija za provedbu internog oglasa

Stranica