Ministarstvo unutarnjih poslova objavilo je prvi dio natječaja za prijam u državnu službu

Slika /vijesti/2022/natje%C4%8Daji%20naslovnica%20(2).jpg

Prijam u službu predviđen je u 19 policijskih uprava i u sjedištu Ministarstva u Zagrebu

Obrasci za zapošljavanje


Ministarstvo unutarnjih poslova je danas, 23. studenoga 2022. godine objavilo prvi dio natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno i određeno vrijeme, a na koje se ravnopravno s ostalim kandidatima mogu prijaviti i osobe s invaliditetom.

Danas objavljenim natječajima traže se kandidati za prvih 127 radnih mjesta od ukupno 139 radnih mjesta koliko je najavljeno (137 radnih mjesta za državne službenike te 2 radna mjesta za policijske službenike).

Od sada raspisanih 127 radnih mjesta njih 107 je u 19 policijskih uprava diljem Republike Hrvatske, dok je 20 radnih mjesta u sjedištu Ministarstva unutarnjih poslova u Zagrebu. Čak 120 radnih mjesta je na neodređeno vrijeme dok ih je 7 na određeno.

Pozivamo sve zainteresirane osobe – kandidate i kandidatkinje -  da se detaljno upoznaju s uvjetima iz natječaja.  

Područja policijskih uprava odgovaraju područjima županija u Republici Hrvatskoj, što omogućava zapošljavanje u mjestu prebivališta i to:
 
Najveći broj radnih mjesta odnosi se na liniju rada upravnih poslova.

Naime, na područjima rada kao što su prijavništvo / osobne isprave i statusna pitanja stranaca / radne i boravišne dozvole za strance, u proteklom je razdoblju došlo do značajnog povećanja opsega posla, a prethodno provedenim anketiranjem Ministarstvo unutarnjih poslova je utvrdilo da u evidencijama nezaposlenih osoba u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje ima kandidata s odgovarajućom stručnom spremom i potrebnim kvalifikacijama.

Svi kandidati koji se prijavljuju na natječaj moraju udovoljavati propisanim općim i posebnim uvjetima za pojedino radno mjesto uz napomenu kako se mogu natjecati i osobe koje nemaju položen državni ispit odgovarajuće razine, uz obvezu njegovog kasnijeg polaganja sukladno Zakonu o državnim službenicima.

Osobe koje se prijavljuju na radno mjesto policijskog službenika (op.a. dva su radna mjesta za policijske službenike i to u kvoti Ministarstvo unutarnjih poslova u sjedištu) moraju ispunjavati i neke dodatne uvjete koji su propisani, a vezani su uz posebnu psihičku i tjelesnu zdravstvenu sposobnost, osobnu dostojnost za obavljanje policijske službe i izostanak članstva u političkoj stranci.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti

Kandidati i kandidatkinje zainteresirani za sudjelovanje na ovom natječaji mogu se pozvati na to pravo sukladno:
 
  • Zakonu o braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji,
  • Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata,
  • Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata,
  • Zakonu o  profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom i
  • Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina.

Ministarstvo unutarnjih poslova poziva sve zainteresirane osobe na ravnopravno sudjelovanje na raspisanom natječaju, uključujući osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti.

Ohrabrujemo osobe s invaliditetom na sudjelovanje po ravnopravnoj osnovi  budući da je Ministarstvo i do sada bilo otvoreno za prijam osoba s invaliditetom te zapošljavanja više stotina osoba s invaliditetom.   
 
Kandidati i kandidatkinje - osobe s invaliditetom

Kandidati i kandidatkinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju, u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni natječaj dužni su, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta navedenih u natječaju, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidate i kandidatkinje – osobe s invaliditetom - a kojima je potrebna razumna prilagodba prilikom provođenja pisanog dijela testiranja i intervjua, pozivamo da potrebu za prilagodbom navedu u svojoj prijavi na javni natječaj te da se nakon podnošenja prijave obrate na broj telefona ili porukom na e-mail adresu koji su navedeni na natječaju za koji se kandidiraju. 

Sve iskazane razumne prilagodbe biti će pravovremeno osigurane s ciljem ravnopravnog sudjelovanja u javnom natječaju.

Važna informacija za kandidate i kandidatkinje osobe s invaliditetom jest  da, sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22), osoba s invaliditetom zapošljavanjem ne gubi osobnu invalidninu!

Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta mogu se podnijeti u roku od 8 dana, dakle do 1. prosinca 2022. godine, neposredno na adrese koje su navedene u natječaju na koji se javljate ili poštom na istu tu adresu.

Iznimka u rokovima je natječaj za prijam u Policijsku upravu istarsku na određeno vrijeme, a gdje je rok za podnošenje prijava do 30. studenog 2022. godine.

Obrasci za zapošljavanje
 
Komisija za provedbu javnog natječaja

Natječaj provodi Komisija za provedbu natječaja i ona:
 
  • utvrđuje popis kandidata/kandidatkinja koji su se pravovremeno prijavili na natječaj i ispunjavaju formalne uvjete i 
  • te kandidate upućuje na testiranje i razgovor (intervju).

Svim kandidatima i kandidatkinjama želimo puno uspjeha, a osobama s invaliditetom još jednom želimo poslati jasnu poruku – šanse postoje i dobrodošli ste u naše ministarstvo.
 
Napomena: Ova vijest je informativnog karaktera i ne može sadržavati sve detalje o načinu sudjelovanja u natječaju. Molimo da sve detalje natječaja za radno mjesto na koji se želite prijaviti iščitate na poveznici konkretnog natječaja.
 

Stranica