Dovršena energetska obnova zgrade Policijske postaje Krk

  • Slika vijesti/2021/PP%20Krk-energetska.JPG
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika

Zgrada Policijske postaje Krk obnovom je postala energetski učinkovita, a time su poboljšani i uvjeti rada djelatnika i boravka građana u službenim prostorijama  

FOTO: PU primorsko-goranska, Pronova

Ministarstvo unutarnjih poslova, unutar raspoloživih financijskih sredstava nastoji poboljšati radne uvjete zaposlenika i unaprijediti rad sa strankama te tako biti na usluzi građanima za rješavanje njihovih zahtjeva. Iz toga razloga Ministarstvo se prijavilo na natječaj „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“. Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a posrednička tijela na projektu su Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja te Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
Projektom energetske obnove obuhvaćeno je 25 policijskih postaja i uprava diljem Hrvatske, a na području Policijske uprave primorsko-goranske prijavljen je i proveden projekt energetske obnove zgrade Policijske postaje Krk.
Ukupna vrijednost projekta iznosi 6.634.001,24 kune, s tim da je kroz program energetske obnove odobreno 2.103.111,68 kuna bespovratnih sredstava.  Svrha projekta je smanjiti godišnju potrošnju energije u zgradi Policijske postaje Krk uvođenjem korištenja obnovljivih izvora energije i  implementacijom mjera energetske učinkovitosti.
Policijska postaja Krk izgrađena je  1987. godine, a u vrijeme građenja i rekonstrukcije nisu postojali propisi o uštedi toplinske energije, tako da ovojnica zgrade nije sadržavala toplinsku izolaciju. Na pročeljima je bila drvena stolarija, ostakljena dvostrukim običnim staklom, a prozirne dijelove zgrade činili su metalni prozori s jednostrukim ostakljenjem te kopelit staklo na vrhu dvorane. U zgradi je bio i  zastarjeli i energetski neučinkovit sustav centralnog grijanja i lokalni sustav hlađenja. Rasvjeta je također bila zastarjela i energetski neučinkovita, a nije postojala niti opcija kontrole potrošnje energenata.  
Kako bi se osigurala energetska učinkovitost zgrade u sklopu ovog projekta provedene su sljedeće aktivnosti: povećana je toplinska zaštita krova iznad grijanog prostora, povećana je toplinska zaštita vanjskog zida i toplinska zaštita stropa prema negrijanom prostoru, zamijenjena je vanjska stolarija, ugrađen je novi visokoučinkoviti sustav grijanja i hlađenja, unutarnja rasvjete je zamijenjena učinkovitijom, ugrađeni su fotonaponski moduli za proizvodnju električne energije iz OIE, uveden je sustav daljinskog očitanja potrošnje energije i vode i kontrolnih mjerila energenata i vode.
 
Aktivnosti ovog projekta podijeljene su u više faza, kao što su faza pripreme projektno-tehničke dokumentacije, sama implementacija i izvođenje mjera energetske obnove kao i pripadajući stručni i projektantski nazor i zaštita na radu koja se provodi sukladno tom procesu.
Tako je za usluge izrade tehničke dokumentacije energetske obnove zgrade Policijske postaje Krk angažirana tvrtka RITEH d.o.o iz Rijeke. Ugovor o radovima zaključen je  28. srpnja 2020. godine  s tvrtkom JUKIĆ-DAM d.o.o. iz Otoka, a usluge stručnog nadzora pružila je tvrtka ALFA - INŽENJERING d.o.o. iz Slavonskog Broda. Za ostale usluge koje se tiču provedbe samog projekta, ugovorene su tvrtke CALLURO d.o.o iz Zagreba za uslugu prijave i provedbe projekta  te tvrtka PRONOVA d.o.o. iz Slavonskog Broda za usluge promidžbe i vidljivosti.
Građevinski radovi su započeli 11. kolovoza 2020. godine, a primopredaja izvedenih radova obavljena je 15. travnja 2021. godine.
 
Kao što je već rečeno, projektima energetske obnove na području Hrvatske obuhvaćeno je 25 policijskih postaja i uprava u sastavu Ministarstva unutarnjih poslova. Ukupna procijenjena vrijednost svih projekata energetske obnove iznosi 101.033.711,29 kuna od čega Ministarstvo unutarnjih poslova iz državnog proračuna mora osigurati 52.057.131,29 kuna. U narednom razdoblju Ministarstvo unutarnjih poslova planira prijaviti još pet projekata energetske obnove. Implementacijom mjera energetske učinkovitosti u budućnosti se nastoji prevenirati energetske gubitke te po pitanju promoviranja i korištenja obnovljivih izvora energije i ekološki prihvatljivijih energenata ići u korak s Europskom unijom. Uz to, u konačnici svrha projekta je poboljšanje uvjeta rada i života djelatnika Policijske postaje Krk, ali i povećati zadovoljstvo svih građana  koji dolaze u Policijsku postaju Krk radi rješavanja svojih zahtjeva.


 
Nastavak radova na uređenju smještaja i okoliša PP Krk
 
U cilju daljnjeg poboljšanja uvjeta života i rada djelatnika Policijske postaje Krk, kao i policijskih službenika koji tijekom turističke sezone dolaze na ispomoć svojim kolegama na jedan od turistički najposjećenijih otoka, u suradnji s lokalnim jedinicama otoka Krka u planu je uređenje samačkog smještaja i okoliša zgrade.
Općine Baška, Dobrinj, Malinska, Omišalj, Punat i Vrbnik izrazili su spremnost za donacijom financijskih sredstava u svrhu uređenja samačkog smještaja, a koji se nalazi u sklopu Policijske postaje Krk. Kao najpovoljnija ponuda za izvođenje radova odabrana je ponuda ponuditelja TRUM d.o.o. iz Malinske  u iznosu od 180.000,00 kn bez PDV-a, odnosno 225.000,00 kn s PDV-om, a koji iznos u cijelosti doniraju navedene jedinica lokalne samouprave.
Također, Grad Krk  u cijelosti donira financijska sredstva  u iznosu od 99.670  kuna  za izvođenje radova na uređenju okoliša Policijske postaje Krk. Za izvođača radova odabrana je tvrtka GP Krk, a postojeće stanje okoliša policijske postaje, koja se inače nalazi u središtu grada Krka zahtijeva temeljito uređenje.
 
Spremnost lokalnih jedinica da doniraju financijska sredstva i sudjeluju u uređenju samačkog smještaja i okoliša, a samim time i u poboljšanju radnih i životnih uvjeta djelatnika Policijske postaje Krk, kao i građana koji radi obavljanja različitih poslova dolaze u policiju, još je jedan dokaz dobre suradnje policije i lokalne sredine te uključenosti u zajednicu s kojom živi i u kojoj djeluje.

 
 

Stranica