O nama

Slika /A%20Nove%20Fotke/PU-Novo.JPG
U skladu sa Zakonom o policiji, policijska uprava na području za koje je osnovana prati i analizira stanje sigurnosti te pojave koje pogoduju nastanku i razvitku kriminaliteta. Organizira, usklađuje, usmjerava i nadzire rad policijskih postaja. Izravno sudjeluje pri obavljanju složenijih poslova iz djelokruga rada policijske postaje te obavlja i provodi utvrđene mjere u graničnoj kontroli i osiguranju državne granice. Zatim, poduzima mjere radi zaštite određenih osoba i objekata te obavlja druge poslove utvrđene posebnim propisima.

Policijska uprava primorsko-goranska je policijska uprava II. kategorije,  a obuhvaća područje Primorsko-goranske županije.

Sjedište Policijske uprave primorsko-goranske nalazi se u Rijeci na adresi: Žrtava fašizma 3.

Tel.: +385 51 430 333

E-mail: primorsko-goranska@policija.hr

Načelnik Policijske uprave primorsko-goranske je Hari Brnad.
 

Teritorijalna nadležnost Policijske uprave primorsko-goranske: 
 

  • gradovi - Bakar, Cres, Crikvenica, Čabar, Delnice, Kastav, Kraljevica, Krk, Mali Lošinj, Novi Vinodolski, Opatija, Rab, Rijeka i Vrbovsko
  • općine - Baška, Brod Moravice, Čavle, Dobrinj, Fužine, Jelenje, Klana, Kostrena, Lokve, Lopar, Lovran, Malinska-Dubašnica, Matulji, Mošćenička Draga, Mrkopalj, Omišalj, Punat, Ravna Gora, Skrad, Vinodolska, Viškovo i Vrbnik

 

 U Policijskoj upravi primorsko-goranskoj djeluju: