Ured načelnika Policijske uprave


U Uredu načelnika Policijske uprave obavljaju se analitički poslovi, kao i poslovi odnosa s javnošću te poslovi prevencije.
 
Uredom načelnika Policijske uprave rukovodi zamjenik načelnika policijske uprave.
 
  • Analitički poslovi odnose se na praćenje, proučavanje te analizu sigurnosnih pojava i procesa, kao i pojavnih oblika i uzroka u svim područjima kriminaliteta, ali i ostalih poslova policije, a s tim u vezi izrada cjelovitih analiza, informacija i pregleda.
  • Poslovi odnosa s javnošću uključuju organizaciju kontakata s predstavnicima medija, složenije poslove informiranja, odnosno, poslove pripreme informacija, analize pitanja i izvješćivanja medija te ostale poslove vezane za odnose policije i javnosti.
  • Poslovi prevencije obuhvaćaju izradu planova i programa preventivnog djelovanja  temeljem praćenja i analize stanja sigurnosti na području Policijske uprave primorsko-goranske, kao i provedba preventivnih mjera i aktivnosti u cilju  prevencije kažnjivih djela.

Osobe zadužene za odnose s javnošću:

Ankica Kolić - voditeljica Odjela za izvještajnu analitiku i odnose s javnošću
 
Svemirka Miočić - policijska službenica za odnose s javnošću

Tatiana Filipović - policijska službenica za odnose s javnošću 

 
Tel.:
 051/430-535, 051/430-584, 051/430-557 
 E-mail: primorsko-goranska@policija.hr

 

  • predstavnici medija mogu telefonom ili elektroničkom poštom postaviti upite vezane za događaje ili poslove u nadležnosti policije.