Ured načelnika


Nadzire rad, koordinira prikupljanje podataka i prikuplja podatke o svim događajima od sigurnosnog značaja iz djelokruga rada Ministarstva te aktivnostima ustrojstvenih jedinica Policijske uprave u cilju prosuđivanja stanja sigurnosti na području policijske uprave i analitičke procjene učinkovitosti ustrojstvenih jedinica; Obavlja poslove vezane za izradu i ažuriranje Strateške procjene  te nadzor nad njenom provedbom od strane ustrojstvenih jedinica policijske uprave;  Donosi programske i planske dokumente; Izrađuje izvješća i prosudbe; Koordinira poslove vezano za zakonitosti postupanja, radnu disciplinu i poslove postupanja po pritužbama građana u policijskoj upravi te u odnosu na navedene poslove surađuje sa Službom za unutarnju kontrolu i Uredom glavnog ravnatelja policije;  Analizira medijsku prezentaciju svih događaja i aktivnosti iz djelokruga rada Policijske uprave te pruža odgovore javnosti u dogovoru s načelnikom Policijske uprave; Prati i analizira stanje sigurnosti i pojave koje pogoduju nastanku i razvitku kažnjivih djela u cilju njihove prevencije; Priprema izvješća o novim pojavnim oblicima kažnjivih radnji i načina njihovog počinjenja; Planira, izrađuje, organizira i provodi preventivne programa, projekta i  aktivnosti policijske uprave te nadzire i  koordinira provedbu preventivnih  aktivnosti svih ustrojstvenih jedinica policijske uprave;  Priprema izvješća o stanju sigurnosti i poduzetim preventivnim mjerama; Daje suglasnost na promotivne i preventivne materijale policijske uprave; U provedbi prevencije surađuje s drugim državnim tijelima i organizacijama, jedinicama lokalne i područne samouprave, odgojno-obrazovnim ustanovama, sveučilišnom i znanstvenom zajednicom,  strukovnim udrugama, organizacijama civilnog društva  i samoorganiziranim građanima; Informira i savjetuje građane o prevenciji kriminaliteta i mjerama samozaštitnog ponašanja; Donosi godišnji program obrazovanja, osposobljavanja i stručnog usavršavanja službenika; provodi i organizira nastavu iz područja opće tjelesne pripreme i borilačkih vještina, vještine gađanja i određenih metodoloških cjelina od interesa za službu, organizira predavanja i obavlja testiranja službenika ustrojstvenih jedinica te obavlja ostale poslove u svezi obrazovanja i usavršavanja; U provedbi poslova iz djelokruga rada surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva u sjedištu i drugim policijskim upravama.
 
 

Osobe zadužene za odnose s javnošću:

Ankica Kolić - voditeljica poslova izvještajne analitike i odnosa s javnošću
 
Svemirka Miočić - policijska službenica za odnose s javnošću

Tatiana Filipović - policijska službenica za odnose s javnošću 
 
 Tel.:
 051/430-535, 051/430-557, 051/430-584 
 E-mail: primorsko-goranska@policija.hr
 
  • medijima se svakodnevno, elektroničkom poštom dostavljaju informacije o značajnijim događajima na području PU primorsko-goranske
  • predstavnici medija mogu telefonom ili elektroničkom poštom postaviti upite vezane za događaje ili poslove u nadležnosti policije,