E-mail adresa za podneske iz nadležnosti upravnih poslova


Obavještavamo građane da je za dostavu podnesaka iz upravnih poslova na raspolaganju  adresa elektroničke pošte ri.sektor.za.imigraciju.drzavljanstvo.i.upravne.poslove@mup.hr .
 
Putem navedene adrese elektroničke pošte građani mogu dostaviti podneske/upite iz nadležnosti prijavništva i osobnih isprava, prometnih isprava, državljanstva i stranaca, poslova oružja i nalaznog ureda.
 
Inače, sve potrebne informacije o upravnim poslovima, građani mogu pronaći na poveznici  https://mup.gov.hr/moji-dokumenti-281563/281563 .
 
Podsjećamo građane i na mogućnost korištenja sustava e-građani, kao i  e-usluga MUP-a za podnošenje zahtjeva za putne isprave, vozačke dozvole, prijavu boravišta, suglasnost stanodavca za boravište te suglasnost jednog od roditelja za izdavanje putne isprave za dijete.  
 
Nadalje, upućujemo i na korištenje mogućnosti koje nudi aplikacija redomat.mup.hr , kako bi skratili vrijeme čekanja u redu prilikom obavljanja upravnih poslova u šalter sali u sjedištu Policijske uprave primorsko-goranske, u Rijeci na adresi Žrtava fašizma 3.
 
Na poveznici https://primorsko-goranska-policija.gov.hr/moji-dokumenti/23877 građani mogu pronaći potrebne kontakt brojeve telefona prema vrstama upravnih poslova.

Podatke o uredovnom radnom vremenu upravnih poslova u sjedištu Policijske uprave i pripadajućim postajama mogu pronaći ovdje .