Zimske dionice na području PU primorsko-goranske – od sutra obvezna zimska oprema

Slika 2021/Zimski%20uvjeti.jpg

Obaveza korištenja zimske opreme na zimskim dionicama na snazi je do 15. travnja, bez obzira na vremenske uvjete i stanje kolnika 

FOTO: ilustracija

Od sutra, 15. studenoga obvezna je zimska oprema za sve vrste motornih vozila bez obzira na vremenske uvjete i stanje kolnika (osim za vozila oružanih snaga RH), na sljedećim dionicama na području Primorsko-goranske županije:
 • A6 Čvorište Bosiljevo 2 (A1) - Delnice - Rijeka (čvorište Orehovica, A7)
 • D3 Karlovac - Rijeka (D8) - tzv. stara cesta prema Karlovcu

Zimski uvjeti na cestama i obaveza korištenja zimske opreme na vozilima
 
Zimski uvjeti na cesti su takvi uvjeti kada je kolnik prekriven snijegom ili kada je na kolniku poledica.
 • Za vrijeme zimskih uvjeta na cestama zabranjuje se promet motornim vozilima koja nemaju propisanu zimsku opremu i teretnim automobilima s priključnim vozilom. Vozač motornog vozila dužan je, prije uključivanja u promet, očistiti zaleđena vjetrobranska stakla i snijeg, led ili vodu na vozilu.
 • Podsjećamo, da je sukladno Odluci o obaveznoj uporabi zimske opreme na zimskim dionicama javnih cesta u Republici Hrvatskoj  („NN“ br. 121/20.), propisana obaveza korištenja zimske opreme u razdoblju od 15. studenoga tekuće godine do 15. travnja iduće godine. Obavezna uporaba zimske opreme odnosi se na sve vrste motornih vozila bez obzira na vremenske uvjete i stanje kolnika, izuzev vozila oružanih snaga Republike Hrvatske. U zimske dionice javnih cesta ulazi 839,2 km autocesta, 1863,3 km državnih i županijskih cesta te 68,1 km državnih cesta za tranzitni promet iz luka Vukovar, Osijek, odnosno luke i rafinerije Sisak.
 • Novčanom kaznom u iznosu od 660,00 do 1990,00 eura kaznit će se pravna ili fizička osoba obrtnik ako naredi ili dopusti da se u prometu na cestama koristi vozilo koje nema propisanu zimsku opremu ili teretni automobil s priključnim vozilom. Za ovaj prekršaj kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 190,00 do 660,00 eura i odgovorna osoba u pravnoj osobi i u tijelu državne vlasti ili tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Novčanom kaznom u iznosu od 130,00 eura kaznit će se za prekršaj vozač ako upravlja vozilom suprotno odredbama ovoga članka.
 • Ako policijski službenik zatekne vozilo koje se kreće cestom na kojoj je kretanje te vrste vozila zabranjeno ili se kreće bez zimske opreme na dijelu ceste i u vrijeme kada je zimska oprema obvezna, naredit će vozaču da odmah prekine kretanje vozilom ili da vozilom nastavi kretanje na cesti na kojoj je kretanje te vrste vozila dopušteno, odnosno da upotrijebi zimsku opremu.
   
Policijski službenik koji je isključio vozilo iz prometa vozaču će privremeno oduzeti registarske pločice.

Novčanom kaznom u iznosu od 390,00 do 920,00 eura, ako postupi suprotno naredbi policijskog službenika (odnosno pokuša vozilom upravljati iako je isključeno iz prometa), kaznit će se za prekršaj vozač motornog vozila, uz određivanje 3 negativna prekršajna boda i izricanja zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom na rok od najmanje šest mjeseci ako je prekršaj počinjen drugi puta, odnosno najmanje 12 mjeseci ako je prekršaj počinjen treći i svaki sljedeći puta.
 
Pravilnikom o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cesti („NN“ br. 85/16.; 24/17., 70/19., 60/20. i 79/23.) propisano je sljedeće:
 
 • Pod zimskom opremom motornih vozila kategorije M i N čija najveća dopuštena masa nije veća od 3,5 t sukladno ovom Pravilniku, smatraju se zimski pneumatici (M+S, M.S., M&S ili 3PMSF) na svim kotačima ili ljetni pneumatici s najmanjom dubinom profila od 4 mm na svim kotačima i s lancima za snijeg ili uređajima namijenjenima za povećanje učinka prianjanja kotača za površinu po kojoj se motorno vozilo kreće, koji se postavljaju na pogonske kotače,
 • Zimskom opremom motornih vozila kategorije M i N čija je najveća dopuštena masa veća od 3,5 t sukladno ovom Pravilniku, smatraju se zimski pneumatici (M+S, M.S., M&S ili 3PMSF) na pogonskim kotačima ili lanci za snijeg ili uređaji namijenjeni za povećanje učinka prianjanja kotača za površinu po kojoj se motorno vozilo kreće, koji se postavljaju na pogonske kotače,
 • Zimskom opremom autobusa sukladno ovom Pravilniku, smatraju se zimski pneumatici (M+S, M.S., M&S ili 3PMSF) na pogonskim kotačima ili lanci za snijeg ili uređaji namijenjeni za povećanje učinka prianjanja kotača za površinu po kojoj se motorno vozilo kreće, koji se postavljaju na pogonske kotače,
 • Lanci za snijeg i uređaji namijenjeni za povećanje učinka prianjanja kotača za površinu po kojoj se motorno vozilo kreće iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka moraju biti tipno odobreni,
 • Na vozila se ne smiju postavljati pneumatici s čavlima,
 • Pneumatici na vozilima moraju odgovarati i dimenzijama koje je odobrio proizvođač, moraju biti namijenjeni za vožnju brzinom koja je jednaka ili veća od najveće brzine kojom se vozilo može kretati, ili najveće brzine koju dozvoljava ograničivač brzine ugrađen na to vozilo, te moraju biti tako dimenzionirani da izdrže najveće dopušteno osovinsko opterećenje vozila,
 • Pneumatici na istoj osovini vozila moraju biti jednaki po obliku šara gazne površine, nosivosti, brzinskoj karakteristici, vrsti (zimske/ljetne) konstrukciji (radijalne/dijagonalne itd.) i marki/tipu.
 
Vozite s kratkim svjetlima

Na motornim vozilima za vrijeme vožnje danju moraju biti upaljena dnevna ili kratka svjetla u razdoblju od 1. studenoga do 31. ožujka. U protivnom, vozač će za ovaj prekršaj biti kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 30.00 eura.

Savjeti vozačima i drugim sudionicima u prometu
 • prije putovanja pravovremeno se informirajte o vremenskim prilikama i stanju na cestama,
 • obavezno vozilo očistite od naslaga snijega i leda na svim staklima (nečista i zaleđena stakla povećavaju "mrtve kutove"),
 • provjerite ispravnost svjetala i ostale signalizacije, stanje akumulatora, vanjska i unutarnja vozačka zrcala (retrovizore), gume i opremu vozila, promijenite istrošene metlice brisača, gorivom potpuno napunite rezervoar te izbjegavajte vožnju na rezervi,
 • vodite računa da se lanci za snijeg proizvode prema veličinama (dimenzijama) pneumatika - prije polaska na put barem jednom probajte postavljanja lanaca za snijeg na vaše vozilo,
 • brzinu kretanja vozila prilagodite stanju na cesti i uvjetima vidljivosti,
 • poštujte ograničenje brzine (zakonska ili ona postavljenom dinamičkom prometnom signalizacijom),
 • pri vožnji u kolonama povećajte razmak između vašeg i vozila ispred vas imajući na umu duži zaustavni put,
 • izbjegavajte nagla kočenja, nagla okretanja kotača upravljača te pretjecanja,
 • pri temperaturama ispod nula stupnjeva na određenim mjestima (usjeci, mostovi, vijadukti, nadvožnjaci), dolazi do pojave „ledene zasjede“, zbog toga na tim mjestima budite još oprezniji,
 • u koliko ipak dođe do prometne nesreće, mjesto događaja odmah osigurajte da bi otklonili nove opasnosti te žurno pozovite policiju na 192!


Stranica