Obilježen Svjetski dan djeteta

  • Slika Prevencija/2020/Dan%20djeteta-mala.jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika

Policijski službenici podijelili su brošure i letke o opasnostima seksualnog zlostavljanja, elektroničkog nasilja, a djeci predškolskog uzrasta simbolične poklone i bojanke.     

FOTO:PU primorsko-goranska

Policijski službenici Odjela prevencije Policijske uprave primorsko-goranske u suradnji s riječkom Osnovnom školom „Dolac“,  danas su na Korzu obilježili Svjetski dan djeteta, odnosno Međunarodni dan dječjih prava.
Učenici su likovnim i literarnim radovima imali priliku podsjetiti odrasle na svoja prava te ujedno, pisanim porukama zahvalili svojim roditeljima što su im omogućili da se bave aktivnostima koje žele, što brinu o njima i ne zanemaruju ih.
Svjetski dan djeteta obilježava se svake godine 20. studenoga jer je toga dana 1989. godine usvojena Konvencija o pravima djeteta, što znači da sva djeca u svijetu imaju jednaka prava na život, razvoj, obrazovanje. Obilježavanjem ovog Dana policijski službenici nastoje senzibilizirati javnost  na potrebu zaštite djece i mladih od svih vrsta nasilja i raznih oblika diskriminacije. U današnje vrijeme osim fizičkog i psihičkog sve je više prisutno iskorištavanje i zlostavljanje djece i mladih putem interneta. Stoga su se ovom prilikom građanima dijelili letci i brošure sa savjetima i mjerama samozaštite, a roditelje se informiralo što oni kao roditelji mogu učiniti preventivno, kako reagirati i kome se obratiti ukoliko je dijete žrtva nasilja. Podijeljeni su i letci o zajedničkom kvalitetnom življenju djece i roditelja.    
Važno je spomenuti da MUP ima aplikaciju za on-line prijavu zlostavljanja i iskorištavanja djece pod nazivom Red Button, koja je prilagođena djeci i putem koje mogu prijaviti bilo koju vrstu nasilja (obiteljsko, vršnjačko, neki neprimjereni sadržaj koji su dobili putem interneta, povredu privatnosti djeteta i sl.).  Osim što su učenici o toj aplikaciji educirani kroz razne preventivne projekte koje provode policijski službenici, ovom prilikom je naglašeno da i dalje u slučaju potrebe na putem ove aplikacija mogu prijaviti svaku vrstu nasilja.  
Isto tako, svatko tko ima saznanja o kršenju prva djece i mladih isto može prijaviti policiji na broj 192 ili u najbližoj policijskoj postaji.

Stranica