U suradnji s Hrvatskim Crvenim križem policija educirala buduće spasioce

  • Slika 2022/DSCN2332.JPG
  • Slika
  • Slika

Polaznicima tečaja održale su predavanje na temu “Prevencija kriminaliteta na kupalištima i plažama“

FOTO: PU primorsko - goranska

Policijske službenice za prevenciju Policijske uprave primorsko-goranske često surađuju  s drugim službama, udrugama i institucijama. Preventivnim aktivnostima, odnosno, prevencijom kriminaliteta, policija i druge službe nastoje poboljšati kvalitetu života građana.
 
Tako su jučer, 17. svibnja, na bazenima ''Kantrida'' u Rijeci, u sklopu priprema za predstojeću turističku sezonu sudjelovale u održavanju tečaja za osposobljavanje spasilaca koje provodi Hrvatski Crveni križ. Polaznicima tečaja održale su predavanje na temu “Prevencija kriminaliteta na kupalištima i plažama“.

Deset spasioca educirano je o pojavnim oblicima imovinskog kriminaliteta,  načinu počinjenja kaznenih djela krađa i teških krađa, kaznenih djela na štetu maloljetnika, s posebnim naglaskom na počinjenje ovih djela na plažama, te kako će reagirati u slučaju pronalaska sumnjivih predmeta.  Od mnoštva pitanja veliki dio odnosio se na nadležnost i ovlasti budućih spasioca, na što im je naglašeno da je najvažnija njihova sigurnost i sigurnost građana, a za sve uočene kaznene i prekršajne radnje trebaju obavijestiti policiju na 192.        

Tijekom predavanja, budući spasioci upoznati su s policijskim poslovima te važnosti partnerstva s policijom, budući da se u svom radu često susreću s različitim nezgodama, a preventivno djeluju na način  da posjetitelje pravodobno obavještavaju i upozoravaju na potencijalno rizične radnje i aktivnosti. Spasioci kroz svoja dežurstva na plažama svakodnevno promatraju osobe i događaje te  brzo uočavaju rizične situacije.  Njihova dužnost je zahtjevna i odgovorna, oni su važan dio sigurnosti građana na kupalištima, a također i značajan partner policiji u prevenciji kaznenih djela tijekom turističke sezone.
 
 

Stranica