Rab: Predavanje za roditelje na temu elektroničkog kriminaliteta

  • Slika Prevencija/2023/Rab-elektroni%C4%8Dki.jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika

Roditelji su upoznati s novim pojavnim oblicima elektroničkog kriminaliteta

FOTO: PU primorsko-goranska

Početkom nove školske godine u sklopu preventivnih aktivnosti Policijske postaje Rab, u srijedu 6. rujna u Srednjoj školi Markantuna de Dominisa Rab, održano je predavanje o prevenciji vršnjačkog nasilja s naglaskom na „Elektronički kriminalitet“. 
 
Naime, praćenjem novih pojavnih oblika nasilja među mladima primijećeno da se sukobi događaju upravo putem društvenih mreža ili otvaranjem grupa na mobilnim aplikacijama. 
 
U cilju prevencije ovakvih pojava sa stručnim službama škole usuglašeno je da se preventivnim predavanjima obuhvate i roditelji učenika kako bi se educirali  o navedenom te tako prevenirali i  zaštitili mlade od posljedica vršnjačkog nasilja.
 
Predavanje je održano u sklopu roditeljskog sastanka, kojem je prisustvovalo 25 roditelja učenika prvih razreda, polaznika različitih smjerova srednje škole (gimnazija, hotelijersko-turistički komercijalist, kuhar i konobar.
 
Nakon uvodne riječi ravnatelja Damira Pararić, pedagog Zoran Antunović upoznao je  roditelje s raznim oblicima nasilja, nakon čega je Ivana Španjol, policijska službenica za mladež Policijske postaje Rab održala prezentaciju na temu Elektroničkog kriminaliteta.
 
Tom prilikom roditelji su upoznati s novim pojavnim oblicima elektroničkog kriminaliteta, mogućoj zlouporabi i posljedicama korištenja informacijsko-komunikacijske tehnologije na štetu djece te načinima postupanja u takvim slučajevima. 

Predavanje je ocijenjeno korisnim te je dogovoren nastavak suradnje policije i škole i na drugim temama korisnim kako za učenike tako i za njihove roditelje.
 

Stranica