Preventivne aktivnosti policije

  • Slika Prevencija/2019/Punktovi%20(1).jpeg
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika

Turisti su educirani kako mogu zaštititi sebe i svoju imovinu za vrijeme ljetovanja, kao i o mjerama sigurnosti na moru

FOTO: PU primorsko-goranska

Policijski službenik Odjela prevencije Policijske uprave primorsko-goranske zajedno s policijskim službenicima Policijske postaje Opatija, Policijske postaje Krk i I. policijske postaje Rijeka u vremenu od 12. do 16. kolovoza održali su pet preventivnih info – punktova, i to: ispred prostorija Informativnog centra Turističke zajednice grada Opatije, na obalnoj šetnici u Mošćeničkoj Dragi,  na obali u Puntu, na ulazu u Trsatsku gradinu  i  Robnoj kuća RI u Rijeci.
Na ovaj način brojni građani i turisti u izravnoj komunikaciji s policijskim službenicima su dobili razne korisne savjete za siguran i ugodan godišnji odmor. Uz to, turisti su educirani kako mogu zaštititi sebe i svoju imovinu za vrijeme ljetovanja, kao i o mjerama sigurnosti na moru. Tijekom održavanja info- punktova, građanima i turistima je podijeljeno oko 280 promidžbenih letaka i brošura s tematikom samozaštite i prevencije
U cilju nastavaka educiranja i informiranja građana i turista policijski službenici Odjela prevencije i nadležne policijske postaje nastavljaju s daljnjom organizacijom  i postavljanjem preventivnih info - punktova prema rasporedu:
 
20. kolovoza od 9 do 11 sati  - podjela letaka u kampovima Selce i Uvala Slana,
23. kolovoza od 9 do 11 sati  - info-punkt u Jadranovu, Kloštar 55.

Stranica