Poziv na testiranje i razgovor - interni oglas od 13. travnja 2023.

Slika /A%20Nove%20Fotke/PU-pozadina%20(3)%20-%20kopija.jpg

Testiranje i razgovor održat će se 6. lipnja 2023. godine 

FOTO: ilustracija

Povjerenstvo za odabir kandidata za slobodno radno mjesto rukovodećeg policijskog službenika/ce – načelnika/ce policijske postaje u Ministarstvu unutarnjih poslova, Policijskoj upravi primorsko-goranskoj objavljuje             
                             
                                                                 POZIV ZA TESTIRANJE I RAZGOVOR

kandidatima koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz internog oglasa objavljenog na web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave, Ministarstva unutarnjih poslova i Policijske uprave primorsko-goranske dana 13. travnja 2023. godine, za popunu slobodnih radnih mjesta rukovodećih policijskih službenika/ca:
  1. Policijske postaje Vrbovsko, načelnik/ca policijske postaje
  2. Postaja pomorske policije Rijeka, načelnik/ca policijske postaje  

koje će se održati 6. lipnja 2023. godine u 11,00 sati u Policijskom domu u Rijeci, Trinajstićeva 2.
Kandidati koji udovoljavaju uvjetima iz internog oglasa biti će o tome obaviješteni putem telefona.

Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objavljeni su na web stranici Ministarstva unutarnjih poslova https://mup.gov.hr/ i web stranici Policijske uprave primorsko-goranske primorsko-goranska-policija.gov.hr istovremeno s objavom internog oglasa.

Kandidati koji zadovolje na testiranju odnosno ostvare najmanje 5 bodova, pristupit će razgovoru (intervjuu) s Komisijom.
Razgovor (intervju) s kandidatima obavit će istog dana, 6. lipnja 2023. godine u Policijskom domu u Rijeci, Trinajstićeva 2.
Povjerenstvo će u razgovoru (intervjuu) s kandidatima utvrditi znanje, sposobnosti i vještine, profesionalne ciljeve i motivaciju za rad, interese te rezultate ostvarene u njihovom dosadašnjem radu. Smatrat će se da su kandidati zadovoljili na razgovoru (intervjuu) ako su dobili najmanje 5 bodova.
 
                                                          
                                                                                                         Povjerenstvo za odabir kandidata
 

Stranica