Interni oglas-poziv na testiranje

Slika /A%20Nove%20Fotke/PU-pozadina%20(1)%20-%20kopija.jpg

Testiranje će se o držati 20 svibnja 2019. godine

FOTO: Ilustracija

Povjerenstvo za provedbu internog oglasa za popunu slobodnih radnih mjesta rukovodećih policijskih službenika, izvješćuje da će se testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz internog oglasa za imenovanje rukovodećih policijskih službenika u Ministarstvu unutarnjih poslova, Policijskoj upravi primorsko-goranskoj na radna mjesta:
 
1. I. policijska postaja Rijeka, načelnik/ca policijske postaje
2. II. policijska postaja Rijeka, načelnik/ca policijske postaje
3. Postaja pomorske i aerodromske policije Rijeka, načelnik/ca policijske postaje
 
koji je objavljen na web stranici Ministarstva uprave i Ministarstva unutarnjih poslova, dana 3. svibnja 2019. godine
 
održati dana 20 svibnja 2019. godine
u Policijskoj upravi primorsko-goranskoj
Žrtava fašizma 3, III. kat ured 316
s početkom u 9,00 sati
 
Testiranje se sastoji od provjere znanja bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, a provodi sa putem odgovora kandidata na postavljena pitanja.
Testiranje se provodi putem odgovora kandidata na postavljena pitanja.
Smatrat će se da je kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na interni oglas.
 
Kandidati koji su zadovoljili na provjeri znanja, odnosno ostvarili najmanje 5 bodova, pristupit će razgovoru (intervjuu) s Povjerenstvom.
Razgovor (intervju) s kandidatima koji su zadovoljili na provjeri znanja obavit će se isti dan (20. svibnja 2019. godine), s početkom u 11,00 sati.
Komisija će u razgovoru (intervjuu) s kandidatima utvrditi znanja, sposobnosti i vještine, profesionalne ciljeve i motivaciju za rad, interese te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu.
Smatrat će se da je kandidat zadovoljio na razgovoru (intervjuu) ako je dobio najmanje 5 bodova.
 

Stranica