Interni oglas od 24.5.2019. - poziv na testiranje

Slika /A%20Nove%20Fotke/PU-pozadina%20(1)%20-%20kopija.jpg

Testiranje će se održati 17. lipnja 2019. godine u 10,00 sati u Policijskoj upravi primorsko-goranskoj, Žrtava fašizma 3, I. kat (dvorana za sastanke).

                 REPUBLIKA HRVATSKA
             MISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
 POLICIJSKA UPRAVA PRIMORSKO-GORANSKA
 
Komisija za provedbu internog oglasa za popunu slobodnih radnih mjesta rukovodećih policijskih službenika/ca u Ministarstvu unutarnjih poslova, Policijskoj upravi primorsko-goranskoj objavljuje
                                                     POZIV ZA TESTIRANJE
 
kandidatima koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz internog oglasa objavljenog na web stranicama Ministarstva uprave, Ministarstva unutarnjih poslova i Policijske uprave primorsko-goranske dana 24. svibnja 2019. godine, za popunu slobodnih radnih mjesta rukovodećih policijskih službenika/ca, na slobodna radna mjesta:
 
1. Kriminalističko-obavještajna služba, voditelj Kriminalističko-obavještajne službe – 1 izvršitelj;
2. Služba gospodarskog kriminaliteta i korupcije, voditelj Službe gospodarskog kriminaliteta i korupcije  – 1 izvršitelj;
3. I. policijska postaja Rijeka, pomoćnik načelnika policijske postaje za policiju - 1 izvršitelj;
4. I. policijska postaja Rijeka, pomoćnik načelnika policijske postaje za ustroj i organizaciju rada - 1 izvršitelj;
5. I. policijska postaja Rijeka, pomoćnik načelnika policijske postaje za kriminalističku policiju - 1 izvršitelj;
6. I. policijska postaja Rijeka, vođa grupe za obradu kriminaliteta - 2 izvršitelja;
7. II. policijska postaja Rijeka, pomoćnik načelnika policijske postaje za policiju - 1 izvršitelj;
8. II. policijska postaja Rijeka, pomoćnik načelnika policijske postaje za kriminalističku policiju - 1 izvršitelj;
9. II. policijska postaja Rijeka, vođa grupe za obradu kriminaliteta - 1 izvršitelj;
10. Postaja pomorske i aerodromske policije Rijeka, pomoćnik načelnika policijske postaje za graničnu kontrolu – 1 izvršitelj;
11. Postaja pomorske i aerodromske policije Rijeka, pomoćnik načelnika policijske postaje za aerodromsku policiju – 1 izvršitelj;
12. Postaja pomorske i aerodromske policije Rijeka, pomoćnik načelnika policijske postaje za pomorsku policiju – 1 izvršitelj;
13. Služba gospodarskog kriminaliteta i korupcije, vođa grupe za gospodarski kriminalitet i korupciju - 2 izvršitelja;
 
koje će se održati dana 17. lipnja 2019. godine u 10,00 sati u Policijskoj upravi primorsko-goranskoj, Žrtava fašizma 3, I. kat (dvorana za sastanke).
 
Kandidati koji udovoljavaju uvjetima iz internog oglasa biti će o tome obaviješteni putem telefona.
 
Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objavljeni su na web stranici Ministarstva unutarnjih poslova www.mup.hr  i web stranici Policijske uprave primorsko-goranske primorsko-goranska-policija.gov.hr istovremeno s objavom internog oglasa.
Kandidati koji zadovolje na testiranju odnosno ostvare najmanje 5 bodova, pristupit će razgovoru (intervjuu) s Komisijom.
 
Razgovor (intervju) s kandidatima obavit će se 17. lipnja  2019. godine od 12,00 sati u Policijskoj upravi primorsko-goranskoj, Žrtava fašizma 3, III. kat, ured 316.
 
Komisija će u razgovoru (intervjuu) s kandidatima utvrditi znanje, sposobnosti i vještine, profesionalne ciljeve i motivaciju za rad, interese te rezultate ostvarene u njihovom dosadašnjem radu. Smatrat će se da su kandidati zadovoljili na razgovoru (intervjuu) ako su dobili najmanje 5 bodova.
 
                                                          
Komisija za provedbu internog oglasa

Stranica