Edukacija policijskih službenika o učinkovitoj komunikaciji s osobama s invaliditetom

  • Slika /Prevencija/2023/Invalidi%20mala.JPG
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika

U Zakonu o policijskim poslovima i ovlastima propisano je da će se osobama s invaliditetom prilikom policijskog postupanja osigurati potrebna prilagodba i odgovarajuća podrška

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana osoba s invaliditetom u Informativnom centru za prevenciju kriminaliteta na području grada Rijeke, 7. prosinca je održana edukacija policijskih službenika o učinkovitoj komunikaciji s osobama s invaliditetom.
Edukaciju su, u organizaciji Ureda načelnika Policijske uprave primorsko-goranske, provodili predstavnici udruga s invaliditetom i predstavnica Centra za odgoj i obrazovanje Rijeka. U radu je sudjelovalo dvadeset pet policijskih službenika iz I. i II. policijske postaje Rijeka te Policijskih postaja Crikvenica, Krk i Opatija, a cilj je bio senzibilizirati ih na probleme s kojima se susreću osobe s invaliditetom.
 
Uvodno, policijska službenica iz Ureda načelnika Ingrid Mavrić pojasnila je cilj edukacije te predstavila edukatore i pozvala ih da putem preporuka učinkovite komunikacije na praktičnim primjerima demonstriraju pravilne, odnosno nepravilne načine ophođenja kako bi policijskim službenicima olakšali prvi kontakt s osobama s invaliditetom pri obavljanju svakodnevnih policijskih poslova.
 
Prvo je izlaganje održao Damir Herega, predstavnik Udruge gluhih i nagluhih Primorsko-goranske županije, koji je naglasio da o osobama oštećenog sluha postoje neke predrasude kao npr. da razumiju ono što im se napiše, što nije točno jer ne razumiju gramatiku, niti kontekst sadržaja pa u takvim situacijama može doći do nesporazuma u komunikaciji, a netočno je i uobičajeno mišljenje da svi gluhi znaju čitati sa usana, kao i da svi poznaju znakovni jezik. Preporuka za učinkovitu komunikaciju u eventualnom policijskom postupanju je koristiti jasne i kratke rečenice te svakako pozvati prevoditelja ili čujuće članove obitelji.
Također su iznijete i neke zanimljivosti poput sljedećih: znakovni jezik nije univerzalan, iako postoje sličnosti, tako da svaka država ima svoj znakovni jezik; gluhe osobe mogu voziti automobil, a mogu i upravljati avionom; gluhe osobe mogu biti odlični plesači i glazbenici.
 
O ophođenju s osobama s intelektualnim teškoćama poučila je edukacijska rehabilitatorica Centra za odgoj i obrazovanje Rijeka, Nataša Tomljanović. Intelektualnu poteškoću kao „nevidljivi“ invaliditet teško je detektirati, ali je pri neadekvatnoj komunikaciji osobe, važno posumnjati i prilagoditi rječnik, koristeći kratke i jasne rečenice bez upotrebe stručne terminologije te davanje dovoljno vremena za odgovor. Osobe s intelektualnim poteškoćama ponekad agresivnim ponašanjem skrivaju svoju teškoću, a zbog velike sugestibilnosti može ih se nagovoriti na sudjelovanje u kažnjivim radnjama. U pristupu prepoznaju omalovažavajući pristup, koji treba svakako izbjeći u eventualnom postupanju.

Na kraju je predstavnik Udruge slijepih Primorsko-goranske županije, Emil Mandarić, informirao policijske službenike da je na području Primorsko-goranske županije registrirano tisuću osoba s oštećenjem vida, ali većina nisu članovi Udruge i nisu educirani o kretanju slijepih osoba jer žele sakriti svoju invalidnost.
Tijekom izlaganja sugerirano je, između ostalog, da se pri obraćanju slijepoj osobi treba direktno obraćati njoj, a ne pratitelju, započeti s predstavljanjem, gledajući osobu u lice jer tako bolje čuje sugovornika, no pri tome nije potrebno vikati, što se često događa. Također su pokazani položaji i načini na koje se osoba treba voditi pri prolasku kroz vrata, krećući se po stepenicama i slično.
 
Po završetku edukacije postavljanjem pitanja policijski službenici pokazali su zanimanje i aktualnost teme te je izraženo obostrano zadovoljstvo i dogovor za daljnju suradnju.
 
Prema Nacionalnoj strategiji izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom, i Ministarstvo unutarnjih poslova ima obvezu i dužnost provesti edukaciju svojih djelatnika i pridonijeti kvalitetnijem uključivanju osoba s invaliditetom u život zajednice. Navedeno je već implementirano u Zakon o policijskim poslovima i ovlastima u kojem se kaže da će se osobama s invaliditetom prilikom policijskog postupanja osigurati potrebna prilagodba i odgovarajuća podrška, uzimajući u obzir specifičnosti svakog pojedinog oštećenja (tjelesno, senzoričko, intelektualno i mentalno).

Stranica