Zaštita pješaka u prometu

Slika Ri/mirjana/5.jpg-pjesaci.jpg

Dana 21. travnja u vremenu od 10 do 13 sati, na području Rijeke, Opatije, Crikvenice i Krka, policijski službenici prometne policije proveli su akciju u prometu pod nazivom „Zaštita pješaka u prometu“. Pješaci, kao jedna od najugroženijih kategorija sudionika u prometu najčešće čine prekršje kao što su ne poštivanje crvenog svjetla na semaforu i ne korištenje pješačkih prijelaza. Pokazalo se to i u ovoj akciji, gdje je 18 pješaka zatečeno u počinjenju ovih prekršaja.

Dana 21. travnja u vremenu od 10 do 13 sati, na području Rijeke, Opatije, Crikvenice i Krka, policijski službenici prometne policije proveli su  akciju u prometu pod nazivom „Zaštita pješaka u prometu“.

Pješaci, kao jedna od najugroženijih kategorija sudionika u prometu najčešće čine prekrašje kao što su ne poštivanje crvenog svjetla na semaforu i ne korištenje pješačkih prijelaza. Pokazalo se to i u ovoj akciji, gdje je 18 pješaka zatečeno u počinjenju ovih prekršaja.

S druge pak strane, najčešći prekršaji koje čine vozači u prometu, a u odnosu na pješake, ugrožavajući na taj način njihovu sigurnost, jesu nepoštivanje prednosti prolaska pješaka, prolazak na crveno svjetlo ispred pješačkog prijelaza, prolaženje pored drugog vozila koje propušta pješake, zgrožavanje pješaka prilikom skretanja u bočnu ulicu i dr. U ovoj je akciji prekršajnim nalogom  i novčanom kaznom  kažnjeno 38 vozača zbog nepoštivanja prednosti prolaska pješacima.

Policijska će uprava i nadalje poduzimati ovakve i slične akcije, kako preventivnog tako i represivnog karaktera u cilju povećanja sigurnosti svih sudionika u prometu, posebice najugroženijih, a to su pješaci i vozači mopeda i motocikala.Stranica