Policija Pomorskom fakultetu u Rijeci darovala brodski motor

  • Slika vijesti/2021/Brodski%20motor.jpg
  • Slika
  • Slika

Ministarstvo unutarnjih poslova na zamolbu Pomorskog fakulteta, odlučilo je bez naknade ustupiti rashodovani brodski pogonski motor za izvođenje nastave i vježbi studenata

FOTO: PU primorsko-goranska

U sklopu obilježavanja predstojećeg Dana policije, danas, 24. rujna u Edukacijsko-istraživačkom centru Pomorskog fakulteta u Rijeci, načelnik Policijske uprave primorsko-goranske, Tomislav Dizdar uručio je dekanu Pomorskog fakulteta u Rijeci, prof. dr. sc. Alenu Jugoviću, odluku Ministarstva unutarnjih poslova o prijenosu vlasništva brodskog motora.
Načelnik Dizdar  spomenuo je skoro dvadesetogodišnje služenje brodskog motora na plovilu pomorske policije P-13 tijekom obavljanja njegovih zadaća na moru, a kada se Pomorski fakultet obratio sa zamolbom za donacijom rashodovanog motora nije dugo trebalo za donošenje odluke. Dekan Jugović zahvalio se na donaciji te prilici da se studentima pruži odlična prilika za rad i stjecanje potrebnih znanja.
Pomorski fakultet u Rijeci teži vrhunskoj kvaliteti, uz stalno praćenje tržišta i potreba studenata, a sredinom ove godine pružila se prilika obogaćivanja opreme, kada je Ministarstvo unutarnjih poslova na zamolbu Pomorskog fakulteta, odlučilo bez naknade ustupiti brodski pogonski motor.
Motorom se od 1989. do  2007. godine pogonilo službeno ophodno patrolno plovilo P-13, koje je svoje službene zadaće obavljalo na području otoka Lošinja i Cresa. Nakon 10 600 sati rada motor je servisiran, repariran i konzerviran te je stavljen u pričuvu, dok je u plovilo ugrađen drugi motor istih tehničkih karakteristika. Nakon što su P-13, ali i sva ostala ophodna plovila iz iste serije, rashodovana, prestala je daljnja potreba za tim brodskim pogonskim motorom.
Svoju novu namjenu ovaj potpuno funkcionalan motor imat će u Edukacijsko-istraživačkom centru, u novouređenom izdvojenom objektu Pomorskog fakulteta u Rijeci, u hali bivše tvornice Torpedo, gdje će služiti za izvođenje praktične nastave i vježbi iz stručnih kolegija. Unaprijedit će se tako izvođenje praktične nastave i vježbi koje su studentima uvijek zanimljive i potrebne te time pružiti studentima još bolje i kvalitetnije studiranje na Pomorskom fakultetu u Rijeci, na čemu se može zahvaliti lokalnoj zajednici i državnim tijelima na razumijevanju i prepoznavanju potreba za kvalitetnim obrazovanjem.
Donacijom ovog  brodskog motora i Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava primorsko-goranska zasigurno će pomoći u izvođenju praktične nastave i vježbi studenata Pomorskog fakulteta u Rijeci, posebice imajući u vidu da će se neki od njih, u budućnosti zaposliti u policiji te raditi na  jednom od službenih plovila pomorske policije.

Stranica