Rezultati preventivno – represivne akcije "Prometni prekršaj neuključivanje pokazivača smjera"

Slika PROMET/2015/Brzina15.JPG

12. ožujka 2019. godine u vremenu od 10,00 sati do 14,00 sati, na području cijele države, provedena je ciljana preventivno – represivna akcija prema vozačima koji su počinili prometni prekršaj neuključivanja pokazivača smjera

FOTO: Ilustracija

Kako smo već prije najavljivali jučer, 12. ožujka 2019. godine u vremenu od 10,00 sati do 14,00 sati, na području cijele države, provedena je ciljana preventivno – represivna akcija prema vozačima koji su počinili prometni prekršaj neuključivanja pokazivača smjera, propisan odredbama članka 44. Zakona o sigurnosti prometa na cestama.
 
Tijekom akcije utvrđena su 1.232 takva prekršaja te još 755 drugih prekršaja.
 
Posebno je za istaknuti inicijativu Policijske uprave karlovačke, koja je dan prije provođenja akcije (dana 11. ožujka 2019. godine) na području grada Karlovca, na tri frekventnija raskrižja provela nadzor prometa s policijskim službenicima u civilu, sa ciljem utvrđivanja stvarnog stanja u nepoštivanju odredbi članka 44. ZSPC-a, prilikom čega je utvrđeno sljedeće:
 
-na dva raskrižja s kružnim tokom prometa -  nadzirana su 753 vozila, od čega su 282 ili 37,5% vozača koristila pokazivač smjera, a 471 ili 62,5% vozača nije koristilo pokazivač smjera,
-na četverokrakom raskrižju - nadzirano je 150 vozila, od čega je 129 vozača (86 %) koristilo pokazivač smjera, a 21 vozač (14 %) nije koristio pokazivač smjera. 
Na navedenim raskrižjima, nadzorom su obuhvaćena ukupno 903 vozila, od čega je 411 vozača (45,5 %) koristilo pokazivač smjera, a 492 vozača (54,5 %) nije koristilo pokazivač smjera.
 
Samo neuključivanje pokazivača smjera od strane pojedinog sudionika, može ugroziti ili u zabludu dovesti druge sudionike koji se kreću iza takvog sudionika ili mu dolaze iz suprotnog ili bočnih smjerova.
 
Uz navedeno, neuključivanje pokazivača smjera, iritira druge sudionike i prilikom radnji vozilom u prometu može dovesti i do teških prometnih nesreća.
 
S druge strane, propisno korištenje pokazivača smjera može doprinijeti smanjenju gužvi, odnosno ubrzavanju prometnih tokova. Primjerice kod raskrižja s kružnim tokom prometa, gdje vozač koji čeka na uključenje, uočavanjem pokazivača smjera na vozilu koje se nalazi u kružnom toku i namjerava skrenuti odnosno napustiti kružni tok, može i sam brže krenuti i uključiti se u kružni tok.
 
Razvidno je da u smislu neuključivanja pokazivača smjera, postoji određena nedisciplina i kršenje propisa od strane sudionika u prometu, zbog čega će se  poduzimanje ovakvih aktivnosti nastaviti i tijekom narednog razdoblja, kroz svakodnevni nadzor prometa, ali i kroz poduzimanje ciljanih aktivnosti.
 
Naposljetku, uključivanjem pokazivača smjera – tzv. „žmigavca", osim poštivanja zakonskih odredbi,  vozači iskazuju obzirnost jedni prema drugima te općenito doprinose povoljnijem stanju sigurnosti u prometu.

Stranica