Oglas za prijam namještenika na neodređeno i određeno vrijeme

Slika /policija.jpg

Policijska uprava primorsko-goranska raspisala je Oglas za prijam namještenika u radni odnos na neodređeno i određeno vrijeme.

FOTO: Ilustracija

Policijska uprava primorsko-goranska raspisala je Oglas za prijam namještenika u radni odnos na neodređeno i određeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu primorsko-goransku, a temeljem Zakona o državnim službenicima i Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, kao i po odobrenju Ministarstva uprave Republike Hrvatske.
Sadržaj oglasa može se vidjeti ovdje.
Obrazac prijave na oglas

Stranica