Korisne informacije Službe prometne policije


 Upravljanje vozilom inozemnom vozačkom dozvolom
 • Stranac kojem je odobren privremeni ili trajni boravak u RH, hrvatski državljanin koji se iz inozemstva vrati u RH, osoblje diplomatskih i konzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava međunarodnih organizacija u RH, stranih trgovinskih, prometnih, kulturnih i drugih predstavništava te stranih dopisništava, mogu upravljati motornim vozilama na osnovi važeće inozemne vozačke dozvole za vrijeme do godinu dana od dana ulaska u RH.
   
Međunarodna vozačka dozvola  
 • Međunarodnu vozačku dozvolu izdaje HAK (Hrvatski auto klub), a izdaje se vozaču koju ima važeću vozačku dozvolu izdanu u RH, s rokom važenja od 5 godina od dana izdavanja, odnosno od dana važenja vozačke dozvole ukoliko je do isteka njene važnosti manje od 5 godina
 • Međunarodna vozačka dozvola ne može se izdati vozaču kojem je izrečena zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom, dok ta mjera traje.
   
Produženje važenja prometne dozvole
 • Vlasnik vozila koji ne izvrši produženje važenja prometne dozvole u roku od 15 dana od dana isteka prometne dozvole, dužan je odjaviti vozilo, vratiti prometnu dozvolu i registarske pločice službi koja vozilo vodi u evidenciji (navedeno mora učiniti bez obzira koristi li vozilo u prometu ili ne).
 • U roku od 15 dana vlasnik vozila dužan je prijaviti i promjenu prebivališta, odnosno, sjedišta i bilo kojeg drugog podatka koji je upisan u prometnoj dozvoli ili knjižici vozila.
 • Vlasnik je dužan u roku od 30 dana odjaviti registrirano vozilo te vratiti prometnu dozvolu vozila i registracijske pločice, ako je vozilo uništeno ili otpisano ili ako je otuđeno ili nestalo.
 • Za nepostupanje sukladno svemu navedenom predviđene su novčane prekršajne kazne.
 
Vozila registrirana u inozemstvu
 • Vozila registrirana u inozemstvu, koja su u vlasništvu stranaca na privremenom boravku u RH ili hrvatskih državljana koji iz inozemstva privremeno dođu u RH, mogu sudjelovati u prometu najduže 3 mjeseca od dana ulaska u RH.
 • Vozila diplomatskih i konzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava međunarodnih organizacija u RH, stranih trgovinskih, prometnih, kulturnih i drugih predstavništava te stranih dopisništava, odnosno, stranaca kojima je odobren privremeni ili stalni boravak u RH, a i vozila hrvatskih državljana koji su se vratili iz inozemstva u RH da u njoj stalno ostanu, mogu sudjelovati u prometu samo ako su registrirana u RH.
 
Upravljanje vozilom stranih registarskih oznaka
 • Temeljem Konvencije o privremenom uvozu, Carinskog zakona i Uredbe o provođenju Carinskog zakona, hrvatski državljani ne smiju upravljati vozilom strane registarske oznake u RH. 
 • Izuzetak je ako u putovnici imaju važeću radnu vizu zemlje u kojoj je vozilo registrirano, ako su vlasnici vozila ili ukoliko je u vozilu za vrijeme vožnje i vlasnik vozila.
   
Prodaja/odjava vozila
 • U slučaju prodaje ili drugog načina promjene vlasništva na vozilu, novi vlasnik vozila dužan je u roku od 15 dana od stjecanja vozila registrirati vozilo na svoje ime ili ga odjaviti, a ako ga ne registrira na svoje ime ili ne odjavi stanica za tehnički pregled vozila će, na zahtjev osobe na koju je vozilo registrirano rješenjem ukinuti registraciju vozila.
 • Također, vlasnik vozila dužan je u roku od 30 dana odjaviti vozilo te vratiti prometnu dozvolu vozila i registracijske pločice ako je vozilo uništeno ili otpisano ili ako je vozilo otuđeno ili nestalo.
 
Negativni prekršajni bodovi
 • Od 23. rujna 2003. godine evidenciju negativnih bodova temeljem Pravilnika o prekršajnoj evidenciji vodi Ministarstvo pravosuđa RH.
 • Člankom 10. navedenoga Pravilnika određeno je da se podaci iz evidencije ne izdaju građanima, nego isključivo tijelima mjerodavnim za vođenje postupka.
 
Premještanje vozila – „Pauk“
 • Broj telefona Trgovačkog društva „Rijeka promet“ d.o.o., služba „Pauk“ je: 051/377-340 .