Članstvo u udruzi

Član može biti:

 • redovni član
 • počasni član

Redovnim članom Udruge može postati državljanin Republike Hrvatske (kao i član njegove uže obitelji) s prebivalištem na području djelovanja Udruge ako je umirovljenik unutarnjih poslova;
Počasnim članom Udruge postaje osoba koja je svojim nesebičnim radom i pružanjem svekolike pomoći pomogla i pomaže Udruzi u ostvarivanju svojih ciljeva.
 
Članom Udruge postaje se upisom u Registar članova Udruge, koji se vodi u Udruzi. Članu Udruge izdaje se članska iskaznica. Izgled, sadržaj i način izdavanja članske iskaznice utvrđuje Izvršni odbor Udruge.
 
Pravo svakog člana Udruge je :
 • da bira i da bude biran u sva tijela Udruge;
 • da u granicama svojih mogućnosti aktivno sudjeluje u radu Udruge;
 • da razvija prijateljstvo medu umirovljenicima i umirovljenika prema djelatnicima unutarnjih poslova;
 • da suzbija svaki štetan rad u odnosu na interese Udruge;
 • da redovito podmiruje članarinu Udruge;
 • čuva ugled, imovinu i sredstva Udruge.
   
Dužnosti člana Udruge su:
 • da se pridržava Statuta i drugih općih akata Udruge i da svojim radom i aktivnostima pridonosi ostvarivanju ciljeva i zadataka Udruge;
 • da u granicama svojih mogućnosti aktivno sudjeluje u radu Udruge;
 • da razvija prijateljstvo medu umirovljenicima i umirovljenika prema djelatnicima unutarnjih poslova;
 • da suzbija svaki štetan rad u odnosu na interese Udruge;
 • da redovito podmiruje članarinu Udruge;
 • da čuva ugled, imovinu i sredstva Udruge.
   
Članstvo u Udruzi prestaje
 • izjavom člana da istupa iz članstva;
 • smrću člana Udruge;
 • ako ne podmiruje članarinu dulje od godine dana;
 • isključenjem iz članstva i
 • na drugi način (preseljenjem s područja Primorsko-goranske županije i slično).
Odluku o prestanku članstva donosi Izvršni odbor Udruge.
 
Člana se može isključiti iz Udruge:
 • ako ne izvršava odluke Udruge;
 • ako šteti ugledu i pravilnom radu Udruge;
 • ako se ogriješi o interese Udruge.
   
Odluku o isključenju, u smislu prethodnog stava, donosi Izvršni odbor Udruge. Isključeni član ima pravo prigovara Skupštini u roku od 15 dana od dana primitka odluke. Odluka Skupštine je konačna.