Provjerite je li izrađena Vaša vozačka dozvola

 

građani koji su predali zahtjev za izradu vozačke dozvole u Policijskoj upravi primorsko-goranskoj do dana
 

2. svibnja 2024. godine

mogu preuzeti vozačku dozvolu na šalteru 1.