Sektor pravnih, financijskih i tehničkih poslova


Obavlja poslove u vezi rješavanja imovinskopravnih odnosa policijske uprave te i poslove vezane za radno-pravni status djelatnika. Obavljanje  računovodstvenih poslova, poslova nabave, održavanje objekata i opreme također je u nadležnosti ovog Sektora, kao i održavanje i planiranje tehničkih sustava, sustava veza i računalnih mreža, voznog parka i policijske tehnike.
 

Radom Sektora upravlja načelnik/ca.