Sektor policije

Slika kategorije/uprava_logo.jpg

Prati, analizira i prevenira stanje javnog reda, problematiku prijestupa i prekršaja. Prati stanje protueksplozijske zaštite, osiguranja javnih okupljanja, objekata i osoba te stručnog usavršavanja djelatnika. Surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama policijske uprave i tijelima lokalne uprave i samouprave na području županije. Organizira i obavlja nadzor nad radom policijskih postaja te im pruža stručnu i drugu pomoć.

Radom Sektora upravlja načelnik/ca.