Operativno-komunikacijski centar policije - 192

Slika vijesti/2020/OKCP-novo.jpg
Operativno-komunikacijski centar policije  zaprima obavijesti o sigurnosnim događajima i pojavama za područje Primorsko-goranske županije. Nadalje, nalaže poduzimanje operativnih mjera i radnji te koodinira i usmjerava postupanje policije. U konkretnom postupanju policijskih postaja usklađuje njihov rad pružajući im stručnu pomoć. O događajima i tijeku policijskog postupanja izvješćuje nadležna tijela i osobe.

Operativno-komunikacijski centar policije građani mogu dobiti pozivom na broj telefona 192.
e-mail adresa:

okcp.pu.primorsko.goranska@mup.hr

Radom OKCP-a rukovodi voditelj/ica.